ExpressIlustrowany.pl - aktualności Łódź, wiadomości Łódź

Menu
Kody pocztowe w Łodzi

ei24

2014-11-25 11:02

2014-11-25 14:20

Dodaj komentarz

Kody pocztowe w Łodzi

ei24

2014-11-25 11:02

Kody pocztowe czyli Pocztowe Numery Adresowe PNA wprowadzono w Polsce w 1973 roku. Odbyło się to na mocy zarządzenia Ministra Łączności w sprawie wprowadzenia pocztowych numerów adresowych i zmiany ordynacji pocztowej. Od tamtego czasu kody pocztowe towarzyszą wszystkim adresom. Kody pocztowe mają format xx-xxx (x oznacza cyfrę) i umieszcza się je z lewej strony nazwy miejscowości. Pierwsza cyfra oznacza okręg pocztowy, a cały PNA (pocztowy numer adresowy) jest przypisany albo do urzędu pocztowego, albo, w tzw. miastach wydzielonych, do poszczególnych ulic i domów. Oto lista miast wydzielonych: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.
1/2

(© Małgorzata Genca/Polskapresse)

Kody pocztowe

- Znaczenie kolejnych cyfr
Pierwsza cyfra w kodzie pocztowym – okręg kodowy – określa okręg pocztowy (obszar działania dawnego DOP) w momencie wprowadzenia PNA były to ówczesne jedno lub dwa województwa.

Podział oznaczeń okręgów kodowych ustalono od Warszawy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i tak:
0 – okręg warszawski (woj. warszawskie), 1 – okręg olsztyński (woj.
olsztyńskie i białostockie), 2 – okręg lubelski (woj. lubelskie i kieleckie), 3 – okręg krakowski (woj. krakowskie i rzeszowskie), 4 – okręg katowicki (woj. katowickie i opolskie), 5 – okręg wrocławski (woj. wrocławskie), 6 – okręg poznański (woj. poznańskie i zielonogórskie), 7 – okręg szczeciński (woj. szczecińskie i koszalińskie), 8 – okręg gdański (woj. gdańskie i bydgoskie), 9 – okręg łódzki (woj. łódzkie).

Druga – strefa kodowa – wskazuje część okręgu, którym jest określony obszar położony wzdłuż linii komunikacyjnych lub miasto wojewódzkie.

Dla największych miast przydzielono jedną, dwie lub pięć cyfr strefowych i tak:
00 – 04 Warszawa M., 30 – 31 Kraków M., 50 – 54 Wrocław M., 60 – 61 Poznań M., 70 – 71 Szczecin M., 90 – 94 Łódź M., 10 – Olsztyn M., 15 – Białystok M., 20 – Lublin M., 25 – Kielce M., 26 – Radom M., 35 – Rzeszów M., 40 – Katowice M., 45 – Opole M., 65 – Zielona Góra M., 75 – Koszalin M., 80 – Gdańsk M., 81 – Gdynia M. (Sopot), 85 – Bydgoszcz M.
Trzecia-sektor kodowy – obejmuje obszar podległy rozdzielni sektorowej (dawne powiaty), a w dziewiętnastu największych miastach umowne części miast. To były założenia w chwili tworzenia systemu. Obecnie, gdy likwidacji uległy urzędy sektorowe pojęcie „sektor” jest pojęciem abstrakcyjnym, a trzecia cyfra kodu pozostanie wyróżnikiem, określającym jakiś obszar pocztowy.
Czwarta i piąta (czytane łącznie) wskazują placówkę pocztową i jej obszar działania, a w 19 największych miastach jednostkę doręczeniową.Kody pocztowe w ŁodziUlica w Łodzi:
90-717 1 MAJA (NUMERY: OD 1 DO 17)
90-739 1 MAJA (NUMERY: OD 19 DO 39)
90-718 1 MAJA (NUMERY: OD 2 DO 28)
90-741 1 MAJA (NUMERY: OD 30 DO 44)
90-740 1 MAJA (NUMERY: OD 41 DO 63)
90-756 1 MAJA (NUMERY: OD 46 DO 88)
90-755 1 MAJA (NUMERY: OD 65 DO 95)
90-766 1 MAJA (NUMERY: OD 90 D.K.)
90-303 10 LUTEGO
91-370 11 LISTOPADA (NUMERY: OD 1 DO 25)
91-371 11 LISTOPADA (NUMERY: OD 27 DO 69)
91-372 11 LISTOPADA (NUMERY: OD 40 DK)
91-373 11 LISTOPADA (NUMERY: OD 89 DK)
93-374 11 MAJA
90-749 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH (NUMERY: OD 1 DO 15)
90-750 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH (NUMERY: OD 2 DO 14)
90-559 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH (NUMERY: OD 48 D.K.)
90-558 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH (NUMERY: OD 59 D.K.)
93-408 3 MAJA
90-606 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 1 DO 13)
90-416 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 12 DO 20)
90-616 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 15 DO 33)
90-422 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 2 DO 2)
90-623 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 22 DO 36)
90-617 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 35 DO 51)
90-637 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 38 DO 54)
90-415 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 4 DO 10)
90-636 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 53 DO 61)
90-638 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 56 DO 66)
90-645 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 63 D.K.)
90-646 6 SIERPNIA (NUMERY: OD 68 D.K.)

Kody pocztowe w Łodzi90-355 ABRAMOWSKIEGO EDWARDA
92-305 ADAMIECKIEGO KAROLA
91-857 ADMIRALSKA
92-532 ADWENTOWICZA KAROLA (NUMERY: OD 1 DO 15)
92-537 ADWENTOWICZA KAROLA (NUMERY: OD 10 D.K.)
92-534 ADWENTOWICZA KAROLA (NUMERY: OD 17 DO 23)
92-536 ADWENTOWICZA KAROLA (NUMERY: OD 2 DO 8)
92-535 ADWENTOWICZA KAROLA (NUMERY: OD 25 D.K.)
91-305 ADWOKACKA
91-360 AGATOWA
91-365 AGRESTOWA
91-357 AJNENKIELA EUGENIUSZA
91-473 AKACJOWA
91-502 AKADEMICKA
93-485 AKADEMII ZAMOJSKIEJ
91-531 AKSAMITNA
91-227 AKWARELOWA
91-134 AL. BRYNICKIEJ SALOMEI
91-718 AL. CHRYZANTEM
94-007 AL. GEN. WALTERA JANKE ZYGMUNTA
91-144 AL. HARCERZY ZATOROWCÓW
92-444 AL. HETMAŃSKA
91-836 AL. I DYWIZJI
93-570 AL. JANA PAWŁA II
90-434 AL. JÓZEWSKIEGO HENRYKA JANA
94-048 AL. KARD. WYSZYŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 13 DO 29)
94-051 AL. KARD. WYSZYŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 73 DO 95)
94-060 AL. KARD.WYSZYŃSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 010) (NUMERY: 61)
90-928 AL. KOŚCIUSZKI (NUMERY: 107/109)
90-920 AL. KOŚCIUSZKI (NUMERY: 15)
90-940 AL. KOŚCIUSZKI (NUMERY: 5/7)
90-421 AL. KOŚCIUSZKI (UP: ŁÓDŹ 004) (NUMERY: 5/7)
90-418 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 1 DO 43)
90-446 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 118 DO 120)
90-451 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 122 D.K.)
90-419 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 2 DO 36)
90-427 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 38 DO 50)
90-514 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 45 DO 65)
90-428 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 52 DO 64)
90-432 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 66 DO 70)
90-436 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 69 DO 95)
90-437 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 72 DO 92)
90-442 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 94 DO 116)
90-441 AL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA (NUMERY: OD 97 D.K.)
94-020 AL. KS. BP. BANDURSKIEGO WŁADYSŁAWA
92-442 AL. KSIĄŻĄT POLSKICH
90-368 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 1 DO 11)
92-326 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 100 DO 100)
92-236 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 102 DO 128)
92-236 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 112 DO 128)
92-318 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 125 DO 141)
92-230 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 130 D.K.)
90-306 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 15 DO 23)
90-051 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 2 DO 26)
90-307 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 25 DO 55)
90-330 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 52 DO 78)
90-329 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 61 DO 79)
92-202 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 80 DO 98)
92-322 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 81 DO 85)
92-332 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (NUMERY: OD 87 DO 123)
92-301 AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOOD (NUMERY: OD 143 D.K.)
90-336 AL. MARSZ. RYDZA ŚMIGŁEGO EDWARDA (NUMERY: OD 1 DO 7)
93-114 AL. MARSZ. RYDZA ŚMIGŁEGO EDWARDA (NUMERY: OD 19 DO 19)
93-272 AL. MARSZ. RYDZA ŚMIGŁEGO EDWARDA (NUMERY: OD 43 D.K.)
93-266 AL. MARSZ. RYDZA ŚMIGŁEGO EDWARDA (NUMERY: OD 80 D.K.)
93-337 AL. MATEK POLSKICH
90-443 AL. MICKIEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 1 DO 15)
90-368 AL. MICKIEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 17 DO 23)
90-051 AL. MICKIEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 18 DO 36)
90-050 AL. MICKIEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 2 DO 16)
90-307 AL. MICKIEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 25 D.K.)
90-052 AL. MICKIEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 38 DO 48)
90-053 AL. MICKIEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 50 D.K.)
91-104 AL. MJR. KLITY WINCENTEGO
93-557 AL. NAD JASIENIEM
91-134 AL. ODROWĄŻA JÓZEFA
91-140 AL. OJCA WSZĘDYRÓWNEGO JANA
91-140 AL. OJCÓW PASJONISTÓW
91-737 AL. PALKI GRZEGORZA (NUMERY: NR 2)
91-402 AL. PALKI GRZEGORZA (NUMERY: OD NR 1 DO NR 5)
91-859 AL. PAMIĘCI OFIAR LITZMANNSTADT GETTO
90-456 AL. PCK
90-054 AL. PIŁSUDSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 073) (NUMERY: 8)
91-129 AL. PODBORSKIEJ JOASI
93-590 AL. POLITECHNIKI (NUMERY: OD 2 DO 44)
93-557 AL. POLITECHNIKI (NUMERY: OD 46 DO 54)
93-502 AL. POLITECHNIKI (NUMERY: OD 56 D.K.)
93-501 AL. POLITECHNIKI (UP: ŁÓDŹ 043) (NUMERY: 37)
93-589 AL. POLITECHNIKI (UP: ŁÓDŹ 045) (NUMERY: 3/5)
92-515 AL. PRZYJAŹNI
91-498 AL. PRZYTULNA
91-498 AL. ROMANTYCZNA
91-488 AL. RÓŻ
90-423 AL. RUBINSTEINA ARTURA
90-436 AL. RYNKOWSKIEJ ANNY
90-007 AL. SCHILLERA LEONA
91-497 AL. SIKORSKIEGO WŁADYSŁAWA
94-020 AL. UNII LUBELSKIEJ (NUMERY: OD 2 DO 2)
94-208 AL. UNII LUBELSKIEJ (NUMERY: OD 4 D.K.)
91-158 AL. URODY ŻYCIA
91-498 AL. UŚMIECHU
90-011 AL. WALICKIEGO FRANCISZKA
91-351 AL. WŁÓKNIARZY (NUMERY: 38)
91-348 AL. WŁÓKNIARZY (NUMERY: 50)
91-034 AL. WŁÓKNIARZY (NUMERY: OD 152 DO 152)
91-073 AL. WŁÓKNIARZY (NUMERY: OD 200 DO 204)
90-768 AL. WŁÓKNIARZY (NUMERY: OD 216 DO 216)
90-642 AL. WŁÓKNIARZY (NUMERY: OD 219 DO 225)
90-556 AL. WŁÓKNIARZY (NUMERY: OD 222 DO 240A)
93-570 AL. WŁÓKNIARZY (NUMERY: OD 235 D.K.)
90-900 AL. WŁÓKNIARZY (UP: ŁÓDŹ 002) (NUMERY: 227)
94-015 AL. WŁÓKNIARZY (UP: ŁÓDŹ 040) (NUMERY: 227)
91-498 AL. ZAKOCHANYCH
90-440 AL. ZHP
91-157 AL. ZIEM ZACHODNICH
93-641 ALABASTROWA
93-448 ALBAŃSKA
93-418 ALEKSANDRA
91-201 ALEKSANDROWSKA (NUMERY: OD 1 DO 39)
91-155 ALEKSANDROWSKA (NUMERY: OD 136 D.K.)
91-229 ALEKSANDROWSKA (NUMERY: OD 139 DO 185)
91-120 ALEKSANDROWSKA (NUMERY: OD 2 DO 30)
91-151 ALEKSANDROWSKA (NUMERY: OD 32 DO 54)
91-205 ALEKSANDROWSKA (NUMERY: OD 41 DO 137)
91-224 ALEKSANDROWSKA (NUMERY: OD 56 DO 134)
91-154 ALEKSANDROWSKA (UP: ŁÓDŹ 019) (NUMERY: 145)
93-412 ALOJZEGO
92-003 ALPEJSKA
93-439 ALTANOWA
92-732 AMARANTOWA
93-420 AMATORSKA
91-360 AMAZONITOWA
91-604 AMETYSTOWA
92-771 ANANASOWA
93-262 ANCZYCA WŁADYSŁAWA
94-118 ANDERSENA CHRYSTIANA
92-550 ANDRZEJEWSKIEJ JADZI
93-449 ANIELI
92-414 ANNY JAGIELLONKI
91-409 ANSTADTA KAROLA
93-304 ANTENOWA (NUMERY: OD 2 DO 42)
93-380 ANTENOWA (NUMERY: OD 44 D.K.)
92-219 ANTONIEWSKA
93-493 ANTONINY
91-521 ANTYCZNA
91-358 ANYŻOWA

Kody pocztowe w Łodzi93-481 ARABSKA
91-227 ARKTYCZNA
94-046 ARMII KRAJOWEJ
94-114 ARMII KRAJOWEJ (UP: ŁÓDŹ 071) (NUMERY: 32 A)
94-130 ARMII ŁÓDŹ
91-496 ARONIOWA
91-072 ARTYLERYJSKA
94-230 ARTYLERZYSTÓW
93-165 ASNYKA ADAMA
93-533 ASTRONAUTÓW
93-404 ASTRONOMICZNA
91-857 ASTRÓW
93-443 ATUTOWA
90-238 AUGUSTOWSKA
92-411 AUGUSTÓW
91-082 AUGUSTYNIAKA JANA
94-251 AZALIOWA
94-239 AZOTOWA
94-056 BABICKIEGO JÓZEFA
91-614 BABIEGO LATA
92-413 BACEWICZ GRAŻYNY
92-123 BACHLEDY KLIMKA
92-109 BACOWA
91-170 BACZYŃSKIEGO KRZYSZTOFA KAMILA
94-239 BAJANA JERZEGO
93-347 BAJECZNA
91-498 BALLADYNY
94-108 BALONOWA
91-526 BALSAMOWA
93-332 BAŁTYCKA
91-445 BAŁUCKI RYNEK (NUMERY: OD 2 DO 2)
91-449 BAŁUCKI RYNEK (NUMERY: OD 4 D.K.)
93-204 BAŁUCKIEGO MICHAŁA (NUMERY: OD 14 D.K.)
93-273 BAŁUCKIEGO MICHAŁA (NUMERY: OD 2 DO 12)
90-237 BANACHA STEFANA (NUMERY: OD 2 DO 18)
90-238 BANACHA STEFANA (NUMERY: OD 20 D.K.)
92-775 BANANOWA
93-153 BANKOWA
91-502 BARBARY
91-084 BARDOWSKIEGO PIOTRA
91-520 BAROKOWA
94-204 BARONA HENRYKA SMUKŁEGO
94-215 BARSKA
91-178 BARTKIEWICZA ZYGMUNTA
92-612 BARTNICZA
92-547 BARTOKA BELI (NUMERY: OD 1 DO 25)
92-546 BARTOKA BELI (NUMERY: OD 27 DO 41)
92-540 BARTOKA BELI (NUMERY: OD 43 DO 45)
92-533 BARTOKA BELI (NUMERY: OD 47 DO 57)
92-531 BARTOKA BELI (NUMERY: OD 59 DO 69)
92-530 BARTOKA BELI (NUMERY: OD 71 D.K.)
92-725 BARWINKOWA
93-412 BARWNA
93-479 BASENOWA
94-274 BASTIONOWA
94-257 BASZTOWA
93-463 BAŚNIOWA
94-058 BATALIONÓW CHŁOPSKICH
94-401 BATALIONU PLATERÓWEK
92-308 BATOREGO STEFANA (NUMERY: OD 14 D.K.)
92-301 BATOREGO STEFANA (NUMERY: OD 2 DO 12)
92-322 BAWEŁNIANA
92-009 BAZALTOWA
91-053 BAZAROWA
91-504 BAŻANCIA
93-487 BECZKOWA
93-009 BEDNARSKA (NUMERY: OD 2 DO 22)
93-030 BEDNARSKA (NUMERY: OD 24 DO 36)
93-037 BEDNARSKA (NUMERY: OD 38 D.K.)
91-180 BELGIJSKA
93-305 BENIOWSKIEGO MAURYCEGO
91-831 BERLIŃSKIEGO HERSZA
91-360 BERYLOWA
91-612 BESKIDZKA (NUMERY: OD 2 DO 38)
91-611 BESKIDZKA (NUMERY: OD 40 DO 80)
91-610 BESKIDZKA (NUMERY: OD 82 D.K.)
93-439 BETONOWA
93-369 BEZPIECZNA
93-540 BĘDZIŃSKA
91-046 BIAŁA
92-223 BIAŁORUSKA
93-355 BIAŁOSTOCKA
93-439 BIAŁOWIESKA
91-179 BIAŁYCH RÓŻ
91-358 BIEDRONKOWA
94-215 BIEGUNOWA
91-104 BIELICOWA
93-242 BIELSKA
93-429 BIERNA
93-340 BIESZCZADZKA (NUMERY: OD 2 DO 18)
93-617 BIESZCZADZKA (NUMERY: OD 20 DO 26)
93-618 BIESZCZADZKA (NUMERY: OD 28 D.K.)
93-431 BILARDOWA
92-437 BILLEWICZÓWNY OLEŃKI
93-413 BISKUPIŃSKA
91-536 BITTDORFA ANASTAZEGO
93-469 BIWAKOWA
91-470 BLACHARSKA
91-227 BLISKA
92-402 BLOCHA JANA GOTLIEBA
93-460 BLOKOWA (NUMERY: OD 2 DO 2)
93-403 BLOKOWA (NUMERY: OD 4 D.K.)
91-858 BLUSZCZOWA
93-232 BŁAWATNA
93-481 BŁĘDOWSKA
93-322 BŁĘKITNA
93-564 BŁOŃSKA
93-465 BŁOTNA
94-248 BOBOWA
92-321 BOBROWA
94-317 BOBSLEJOWA
91-519 BOCIANIA
93-646 BOCZNA
92-340 BODO EUGENIUSZA
93-534 BOGUSŁAWSKIEGO WOJCIECHA
92-617 BOGUSZEWSKIEJ HELENY
94-236 BOHATERÓW MONTE CASSINO
94-333 BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO
94-404 BOHATERÓW WRZEŚNIA
93-552 BOHDANOWICZA KAROLA
93-238 BOHOMOLCA FRANCISZKA
94-124 BOJEROWA
91-431 BOJOWNIKÓW GETTA WARSZAWSKIEGO (NUMERY: OD 1 D.K.)
91-438 BOJOWNIKÓW GETTA WARSZAWSKIEGO (NUMERY: OD 2 D.K.)
94-129 BOKSERSKA
91-360 BOKSYTOWA
93-492 BOLESŁAWA
91-464 BOLESŁAWA CHROBREGO
92-416 BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
92-414 BOLESŁAWA SZCZODREGO
92-445 BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO
92-635 BOLESŁAWÓW
92-414 BOLKA ŚWIDNICKIEGO
94-247 BOROWA
92-216 BOROWIAKOWEJ TEKLI
91-496 BORÓWKOWA
92-327 BORSUCZA
91-529 BORUTY
91-120 BORYNY MACIEJA
93-447 BOSMAŃSKA
91-480 BOTANICZNA
91-701 BOYA ŻELEŃSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 025) (NUMERY: 12)
91-747 BOYA ŻELEŃSKIEGO TADEUSZA (NUMERY: OD 1 D.K.)
91-704 BOYA ŻELEŃSKIEGO TADEUSZA (NUMERY: OD 10 D.K.)
91-761 BOYA ŻELEŃSKIEGO TADEUSZA (NUMERY: OD 2 DO 8)
91-764 BRACKA (NUMERY: OD 2 DO 26)
91-703 BRACKA (NUMERY: OD 28 DO 36)
91-709 BRACKA (NUMERY: OD 35 DO 45)
91-717 BRACKA (NUMERY: OD 38 D.K.)
93-563 BRATERSKA
92-738 BRATKOWA

Kody pocztowe w Łodzi94-040 BRATYSŁAWSKA (NUMERY: OD 10 DO 36)
94-032 BRATYSŁAWSKA (NUMERY: OD 2 DO 4)
94-112 BRATYSŁAWSKA (NUMERY: OD 38 D.K.)
94-035 BRATYSŁAWSKA (NUMERY: OD 6 DO 8)
94-031 BRATYSŁAWSKA (UP: ŁÓDŹ 060) (NUMERY: 2 A)
91-745 BRAUNA MIECZYSŁAWA
93-162 BRONIEWSKIEGO WŁADYSŁAWA (NUMERY: OD 2 DO 24)
93-267 BRONIEWSKIEGO WŁADYSŁAWA (NUMERY: OD 40 DO 60A)
93-258 BRONIEWSKIEGO WŁADYSŁAWA (NUMERY: OD 45 DO 69)
93-264 BRONIEWSKIEGO WŁADYSŁAWA (NUMERY: OD 62 D.K.)
93-253 BRONIEWSKIEGO WŁADYSŁAWA (NUMERY: OD 71 D.K.)
93-619 BRONISIN (NUMERY: OD 2 DO 32)
93-620 BRONISIN (NUMERY: OD 34 DO 68)
93-621 BRONISIN (NUMERY: OD 70 D.K.)
93-308 BRONISŁAWY
94-212 BRONOWA
93-037 BROWARNA
93-640 BRÓJECKA
91-849 BRUDZIŃSKIEGO JÓZEFA
91-341 BRUKOWA
91-183 BRUKSELSKA
94-313 BRUS
94-223 BRUSKA
91-232 BRUZDOWA
93-549 BRUŻYCKA
93-435 BRYDŻOWA
93-219 BRZECHWY JANA
91-495 BRZEGOWA
91-739 BRZESKA
92-703 BRZEZIŃSKA (NUMERY: OD 156 DO 282)
92-103 BRZEZIŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 48)
92-776 BRZEZIŃSKA (NUMERY: OD 284 D.K.)
92-111 BRZEZIŃSKA (NUMERY: OD 50 DO 86)
92-118 BRZEZIŃSKA (NUMERY: OD 88 DO 154)
90-303 BRZEŹNA
91-365 BRZOSKWINIOWA
93-101 BRZOZOWA
93-552 BRZOZOWSKIEGO STANISŁAWA
93-356 BUDOWLANA
91-610 BUDY
93-369 BUDZISZYŃSKA
91-481 BUKOWA
93-430 BULWAROWA
93-362 BUŁGARSKA
91-531 BURSZTYNOWA
93-478 BURTOWA
94-109 BURZLIWA
91-036 BYDGOSKA
91-156 BYLINOWA
93-469 BYSTRA
91-728 BYSTRZYCKA
92-770 BYSZEWSKA
91-480 BZOWA
91-527 BZURY

Kody pocztowe w Łodzi91-867 CAŁA
91-488 CEDROWA
91-129 CEDRY KRZYSZTOFA
93-346 CEGIELNIANA
91-449 CEGLANA
94-020 CELNA
94-263 CELOWNICZA
91-859 CEMENTOWA
91-502 CENTRALNA (NUMERY: OD 2 DO 24)
91-601 CENTRALNA (NUMERY: OD 26 DO 38)
91-503 CENTRALNA (NUMERY: OD 40 D.K.)
91-202 CEPOWA
93-547 CERAMICZNA
91-480 CHABROWA
93-473 CHACHUŁY
92-751 CHAŁASIŃSKIEGO JÓZEFA
93-139 CHEŁMOŃSKIEGO JÓZEFA
93-119 CHEŁMSKA
91-168 CHEMICZNA
91-221 CHLEBOWA
93-239 CHŁĘDOWSKIEGO KAZIMIERZA
91-432 CHŁODNA
93-330 CHŁODNIKOWA
91-202 CHŁOPSKA
92-625 CHMIELNA
92-018 CHMURNA
91-230 CHOCHOŁA
93-460 CHOCIANOWICKA
93-534 CHOCIMSKA
94-028 CHODKIEWICZA KAROLA
93-228 CHOIŃSKA
91-458 CHOPINA FRYDERYKA (NUMERY: OD 2 DO 38)
91-470 CHOPINA FRYDERYKA (NUMERY: OD 40 D.K.)
93-328 CHÓRALNA (NUMERY: OD 12 D.K.)
93-313 CHÓRALNA (NUMERY: OD 2 DO 10)
93-326 CHÓRALNA (UP: ŁÓDŹ 084) (NUMERY: 2)
91-527 CHROMOWA
93-542 CHRZANOWSKA
93-448 CHYLOŃSKA
93-531 CIASNA (NUMERY: OD 18 D.K.)
93-547 CIASNA (NUMERY: OD 2 DO 16)
93-546 CIASNA (UP: ŁÓDŹ 024) (NUMERY: 19)
93-633 CIĄGNIKOWA
92-309 CICHA
93-459 CIECHOCIŃSKA
91-189 CIECHOWSKIEGO GRZEGORZA
91-050 CIEMNA
93-438 CIENISTA
94-241 CIEPLARNIANA
91-088 CIEPŁA
93-631 CIERNIÓWKI
91-308 CIESIELSKA
93-559 CIESZKOWSKIEGO AUGUSTA (NUMERY: OD 18 D.K.)
93-504 CIESZKOWSKIEGO AUGUSTA (NUMERY: OD 2 DO 16)
93-554 CIESZYŃSKA (NUMERY: OD 14 D.K.)
93-505 CIESZYŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 12)
93-510 CIOŁKOWSKIEGO KONSTANTEGO
91-473 CISOWA
91-068 CMENTARNA
93-323 CODZIENNA
94-221 CYGANKA
94-132 CYLLA WAWRZYŃCA
92-447 CYNARSKIEGO MARIANA
91-603 CYNOWA
92-729 CYPRYJSKA
91-365 CYPRYSOWA
91-605 CYRKONII
91-866 CYTRYNOWA
93-504 CZACKIEGO TADEUSZA
93-478 CZAHARY (NUMERY: OD 2 DO 70)
93-464 CZAHARY (NUMERY: OD 72 D.K.)
93-353 CZAJEWSKIEGO WIKTORA
92-511 CZAJKOWSKIEGO PIOTRA
91-511 CZAPLI
91-306 CZARNA
91-844 CZARNIECKIEGO STEFANA
91-013 CZARNKOWSKA
91-493 CZARNOLESKA
91-180 CZCIBORA
92-116 CZECHA BRONISŁAWA
92-219 CZECHOSŁOWACKA (NUMERY: OD 12 DO 32)
92-216 CZECHOSŁOWACKA (NUMERY: OD 2 DO 10)
92-232 CZECHOSŁOWACKA (NUMERY: OD 34 D.K.)
91-866 CZEREMCHY
91-738 CZEREMOSKA
91-357 CZEREŚNIOWA

Kody pocztowe w Łodzi92-538 CZERNIKA STANISŁAWA (NUMERY: OD 1 DO 7)
92-544 CZERNIKA STANISŁAWA (NUMERY: OD 12 DO 18)
92-543 CZERNIKA STANISŁAWA (NUMERY: OD 2 DO 10)
92-545 CZERNIKA STANISŁAWA (NUMERY: OD 20 D.K.)
92-539 CZERNIKA STANISŁAWA (NUMERY: OD 9 D.K.)
93-349 CZERWCOWA
93-005 CZERWONA
94-117 CZERWONEGO KAPTURKA
93-173 CZERWONY RYNEK
91-179 CZERWONYCH MAKÓW
93-115 CZĘSTOCHOWSKA (NUMERY: OD 2 DO 30A)
93-121 CZĘSTOCHOWSKA (NUMERY: OD 32 D.K.)
93-480 CZŁUCHOWSKA
94-217 CZOŁGISTÓW (NUMERY: OD 2 DO 50A)
94-225 CZOŁGISTÓW (NUMERY: OD 52 D.K.)
93-648 CZOŁOWA
92-017 CZORSZTYŃSKA
93-633 CZÓŁENKOWA
93-640 CZTERNASTU STRACONYCH
94-240 CZWARTAKÓW
93-359 CZYNNA
91-858 CZYSTA
93-302 CZYTELNICZA
92-508 ĆWIKLIŃSKIEJ MIECZYSŁAWY
93-304 DACHOWA
93-348 DALEKA
91-864 DALIOWA
94-208 DANIŁOWSKIEGO GUSTAWA
93-493 DARNIOWA
93-415 DAWNA
93-201 DĄBROWSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 058) (NUMERY: 91)
94-239 DĄBROWSZCZAKÓW
92-413 DĄBRÓWKI
91-858 DECZYŃSKIEGO KAZIMIERZA (NUMERY: OD 2 DO 22)
91-867 DECZYŃSKIEGO KAZIMIERZA (NUMERY: OD 24 D.K.)
91-849 DEKERTA JANA
93-473 DELTOWA
94-020 DEMBIŃSKIEGO HENRYKA
93-348 DEMOKRATYCZNA (NUMERY: OD 110 D.K.)
93-430 DEMOKRATYCZNA (NUMERY: OD 14 DO 108)
93-404 DEMOKRATYCZNA (NUMERY: OD 2 DO 12)
91-110 DENHOFF CZARNOCKIEGO WACŁAWA
94-110 DENNA (NUMERY: OD 2 DO 68)
93-467 DENNA (NUMERY: OD 70 D.K.)
93-267 DEOTYMY (NUMERY: OD 1 D.K.)
93-203 DEOTYMY (NUMERY: OD 2 D.K.)
91-357 DERENIOWA
94-271 DESANTOWA
93-410 DESZCZOWA
93-102 DĘBOWA
91-529 DIAMENTOWA
93-446 DŁUGA
91-079 DŁUGOSZA JANA (NUMERY: OD 16 DO 24)
91-076 DŁUGOSZA JANA (NUMERY: OD 2 DO 14)
91-083 DŁUGOSZA JANA (NUMERY: OD 26 DO 34)
91-088 DŁUGOSZA JANA (NUMERY: OD 36 D.K.)
92-430 DMOWSKIEGO ROMANA
91-404 DNIESTRZAŃSKA
90-030 DOBRA
92-626 DOBREJ WRÓŻKI
93-486 DOBRZYŃSKA
93-429 DODATNIA
91-503 DOJAZDOWA
92-009 DOLINA KOŚCIELISKA
93-442 DOLINA SZWAJCARSKA
94-111 DOLINNA
91-455 DOLNA (NUMERY: OD 18 D.K.)
91-463 DOLNA (NUMERY: OD 2 DO 16)
93-413 DOLNOŚLĄSKA
91-531 DOLOMITOWA
91-727 DOŁY
92-615 DOMOWA
92-407 DORABIALSKIEJ ALICJI
93-140 DOROSZEWSKIEGO WITOLDA
93-029 DOROTY
93-460 DORSZOWA
93-231 DOSTAWCZA
92-507 DOSTOJEWSKIEGO FIODORA
90-019 DOWBORCZYKÓW
94-279 DOŻYNKOWA
91-481 DR. BIEGAŃSKIEGO WŁADYSŁAWA (NUMERY: OD 52 D.K.)
92-109 DR. CHAŁUBIŃSKIEGO TYTUSA
91-849 DR. JONSCHERA KAROLA
91-849 DR. KAUFMANA MIECZYSŁAWA
91-849 DR. KOLIŃSKIEGO JÓZEFA
90-242 DR. KOPCIŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 1 DO 27)
90-232 DR. KOPCIŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 2 DO 18)
90-153 DR. KOPCIŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 20 DO 22)
90-154 DR. KOPCIŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 24 DO 50)
90-142 DR. KOPCIŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 29 DO 31A)
90-143 DR. KOPCIŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 33 DO 49)
90-032 DR. KOPCIŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 52 DO 70)
90-033 DR. KOPCIŃSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 72 D.K.)
90-151 DR. MUSZYŃSKIEGO JANA
91-474 DR. TRENKNERA HENRYKA (NUMERY: OD 2 DO 36)
91-475 DR. TRENKNERA HENRYKA (NUMERY: OD 38 D.K.)
91-085 DREWNOWSKA (NUMERY: OD 162 DO 182)
94-209 DREWNOWSKA (NUMERY: OD 184 D.K.)
91-002 DREWNOWSKA (NUMERY: OD 2 DO 64)
91-008 DREWNOWSKA (NUMERY: OD 66 DO 160)
91-171 DROZDOWA
91-311 DRUKARSKA
94-226 DRUŻYNOWA
91-728 DRWĘCKA
93-479 DRZYMAŁY
93-491 DUBOIS STANISŁAWA (NUMERY: OD 2 DO 20)
93-474 DUBOIS STANISŁAWA (NUMERY: OD 22 DO 72)
93-465 DUBOIS STANISŁAWA (NUMERY: OD 74 D.K.)
93-430 DUETOWA
93-412 DUMNA
92-008 DUNAJEC
92-623 DUNIKOWSKIEGO XAWEREGO
91-210 DUŃSKA (NUMERY: OD 14 D.K.)
91-204 DUŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 12)
91-736 DWERNICKIEGO JÓZEFA
92-636 DWORCOWA
91-605 DWORZACZKA JÓZEFA
93-156 DWORZEC PKP CHOJNY
90-116 DWORZEC PKP FABRYCZNA
94-021 DWORZEC PKP KALISKA
92-238 DWORZEC PKP NICIARNIANA
92-405 DWORZEC PKP OLECHÓW
92-305 DWORZEC PKP WIDZEW
91-340 DWORZEC PKP ŻABIENIEC
90-116 DWORZEC PKS FABRYCZNA
91-433 DWORZEC PKS ŁÓDŹ PÓŁNOC
93-030 DYGASIŃSKIEGO ADOLFA
94-280 DYNGUSOWA
92-784 DYNIOWA
93-524 DYNOWSKA
94-006 DYSKOWA
92-402 DYSPOZYTORSKA
94-237 DYWIZJONU (NUMERY: 303)
91-519 DZIAŁKA STANISŁAWA
91-514 DZIAŁKOWA
93-451 DZIAŁOWA
94-327 DZIECI ŁODZI

Kody pocztowe w Łodzi91-866 DZIEWANNY
92-311 DZIEWIARSKA
91-459 DZIKA
93-640 DZIKICH PÓL
93-419 DZWONOWA (NUMERY: OD 2 DO 6)
93-429 DZWONOWA (NUMERY: OD 8 D.K.)
93-414 DŹWIĘKOWA
90-155 EDUKACYJNA
92-229 EDWARDA
93-249 EJSMONDA JULIANA
91-613 EKOLOGICZNA
93-426 EKONOMICZNA
92-204 ELANA
93-459 ELBLĄSKA
94-103 ELEKTRONOWA
93-482 ELEONORY
93-633 ELEWATOROWA
92-504 ELSNERA JÓZEFA
92-311 EMALIOWA
93-481 EMERYTALNA
93-586 ENERGETYKÓW
91-502 ETEROWA
93-487 EUGENIUSZA
93-494 EWANGELICKA
90-344 FABRYCZNA (NUMERY: OD 12 DO 14)
90-331 FABRYCZNA (NUMERY: OD 16 D.K.)
90-325 FABRYCZNA (NUMERY: OD 2 DO 6)
90-341 FABRYCZNA (NUMERY: OD 25 D.K.)
90-326 FABRYCZNA (NUMERY: OD 8 DO 10)
94-115 FALISTA
93-424 FALOWA
93-494 FAMILIJNA
92-312 FARBIARSKA
93-448 FARNA
91-210 FASOLOWA
93-338 FASZYNOWA
92-637 FELIKSIŃSKA
93-434 FELIKSY
93-247 FELIŃSKIEGO ALOJZEGO (NUMERY: OD 11 D.K.)
93-252 FELIŃSKIEGO ALOJZEGO (NUMERY: OD 2 D.K.)
93-582 FELSZTYŃSKIEGO SEBASTIANA
92-771 FIGOWA
94-216 FILARECKA
94-319 FILOMATÓW
93-420 FINANSOWA (NUMERY: OD 12 D.K.)
93-405 FINANSOWA (NUMERY: OD 2 DO 10)
91-601 FIOŁKOWA
91-168 FIZYCZNA
94-222 FIZYLIERÓW
91-180 FLAMANDZKA
91-180 FLANDRYJSKA
93-549 FLATTA OSKARA
91-450 FLISACKA
94-042 FLORECISTÓW
91-010 FLORIAŃSKA
91-186 FOGGA MIECZYSŁAWA
91-481 FOLWARCZNA (NUMERY: OD 2 DO 36)
91-487 FOLWARCZNA (NUMERY: OD 38 D.K.)
93-424 FONICZNA
93-425 FOREMNA
91-433 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 12 DO 20)
91-852 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 139 D.K.)
91-857 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 140 D.K.)
91-431 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 10)
91-441 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 22 DO 30)
91-815 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 32 DO 58)
91-825 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 60 DO 68)
91-837 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 61 DO 83)
91-838 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 70 DO 88)
91-845 FRANCISZKAŃSKA (NUMERY: OD 90 DO 138)
91-336 FREDRY ALEKSANDRA
92-741 FREZJOWA
93-373 FRYCZA MODRZEWSKIEGO ANDRZEJA
91-522 GADOMSKIEGO JANA
92-610 GAJCEGO TADEUSZA
91-504 GAJOWA
93-536 GALILEUSZA
92-624 GALLA ANONIMA
93-259 GAŁCZYŃSKIEGO KONSTANTEGO ILDEFONSA
94-133 GAŁECKIEGO ANTONIEGO
91-015 GANDHIEGO MAHATMY (NUMERY: OD 16 D.K.)
91-012 GANDHIEGO MAHATMY (NUMERY: OD 2 DO 14)
94-224 GARNIZONOWA
93-633 GATUNKOWA
92-015 GAZDY
91-076 GAZOWA
90-520 GDAŃSKA (NUMERY: OD 116 DO 134)
90-519 GDAŃSKA (NUMERY: OD 119 DO 133)
90-707 GDAŃSKA (NUMERY: OD 12 DO 24)
90-706 GDAŃSKA (NUMERY: OD 13 DO 25)
90-536 GDAŃSKA (NUMERY: OD 136 D.K.)
91-066 GDAŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 10)
90-716 GDAŃSKA (NUMERY: OD 26 DO 34)
90-715 GDAŃSKA (NUMERY: OD 27 DO 39)
90-730 GDAŃSKA (NUMERY: OD 36 DO 48)
90-734 GDAŃSKA (NUMERY: OD 41 DO 43)
90-729 GDAŃSKA (NUMERY: OD 45 DO 53)
90-601 GDAŃSKA (NUMERY: OD 50 DO 50)
90-612 GDAŃSKA (NUMERY: OD 52 DO 66)
90-602 GDAŃSKA (NUMERY: OD 55 DO 55)
90-613 GDAŃSKA (NUMERY: OD 68 DO 88)
90-508 GDAŃSKA (NUMERY: OD 90 DO 114)
90-507 GDAŃSKA (NUMERY: OD 97 DO 117A)
91-349 GDYŃSKA
91-345 GDYŃSKA (UP: ŁÓDŹ 053) (NUMERY: 38)
91-219 GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA NILA
91-492 GEN. BEMA JÓZEFA
94-307 GEN. CHŁOPICKIEGO JÓZEFA
93-633 GEN. CZYŻEWSKIEGO LUDWIKA JULIANA
93-137 GEN. DĄBROWSKIEGO JAROSŁAWA (NUMERY: OD 10 DO 34)
93-177 GEN. DĄBROWSKIEGO JAROSŁAWA (NUMERY: OD 13 DO 57)
93-173 GEN. DĄBROWSKIEGO JAROSŁAWA (NUMERY: OD 2 DO 8)
93-277 GEN. DĄBROWSKIEGO JAROSŁAWA (NUMERY: OD 36 DO 46A)
93-271 GEN. DĄBROWSKIEGO JAROSŁAWA (NUMERY: OD 59 DO 89)
93-202 GEN. DĄBROWSKIEGO JAROSŁAWA (NUMERY: OD 91 DO 111)
91-493 GEN. JASIŃSKIEGO JAKUBA
91-493 GEN. KLEEBERGA FRANCISZKA
94-328 GEN. MACZKA STANISŁAWA
93-217 GEN. ROWECKIEGO STEFANA GROTA
94-408 GEN. ROZWADOWSKIEGO TADEUSZA
91-485 GEN. SOWIŃSKIEGO JÓZEFA
94-307 GEN. SUŁKOWSKIEGO JÓZEFA
91-167 GEODEZYJNA
92-739 GERBEROWA
93-259 GERSONA
91-457 GĘSIA
91-849 GIBALSKIEGO EDWARDA
93-348 GIEŁDOWA
92-637 GIEMZOWSKA
92-002 GIEWONT (NUMERY: OD 2 DO 24)
92-116 GIEWONT (NUMERY: OD 26 D.K.)
94-128 GIMNASTYCZNA
91-360 GIPSOWA
91-232 GLEBOWA
91-336 GLINIANA
92-613 GLISZCZYŃSKIEGO ARTURA
93-482 GLIWICKA
93-378 GŁADKA
93-452 GŁĘBINOWA
92-331 GŁĘBOKA
92-201 GŁĘBOKA (UP: ŁÓDŹ 006) (NUMERY: 4/12)
91-479 GŁOGOWA (NUMERY: OD 14 D.K.)
91-474 GŁOGOWA (NUMERY: OD 2 DO 12)
93-536 GŁOGOWSKA
91-734 GŁOWACKIEGO WOJCIECHA
91-318 GŁUCHA
92-622 GMINNA
91-046 GNIEŹNIEŃSKA (NUMERY: OD 2 D.K.)
91-048 GNIEŹNIEŃSKA (NUMERY: OD 9 D.K.)
93-427 GODNA
92-513 GOGOLA MIKOŁAJA
93-253 GOJAWICZYŃSKIEJ POLI (NUMERY: OD 16 D.K.)
93-249 GOJAWICZYŃSKIEJ POLI (NUMERY: OD 2 DO 14)
90-340 GOŁĘBIA
93-405 GOMBROWICZA WITOLDA
93-352 GONTOWA
91-493 GONTYNY
93-453 GOPLANY
91-463 GOPLAŃSKA
92-008 GORCE
92-522 GORKIEGO (UP: ŁÓDŹ 079) (NUMERY: 63)
92-525 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD 1 DO 19)
92-520 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD 109 D.K.)
92-524 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD 21 DO 43)
92-521 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD 45 DO 45)
92-519 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD 47 DO 61)
92-518 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD 63 DO 87)
92-517 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD 89 DO 107)
92-542 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD NR 14 D.K.)
92-541 GORKIEGO MAKSYMA (NUMERY: OD NR 2 DO NR 12)
92-737 GORYCZKOWA
91-030 GORZOWSKA
93-335 GOSPODARCZA
92-119 GOSPODARSKA
93-645 GOŚCINIEC (NUMERY: OD 2 DO 92)
93-646 GOŚCINIEC (NUMERY: OD 94 D.K.)
93-356 GOŚCINNA
91-520 GOTYCKA
92-723 GOŹDZIKOWA
91-502 GÓRALSKA
91-080 GÓRNA
91-765 GÓRNICZA (NUMERY: OD 12 DO 42)
91-848 GÓRNICZA (NUMERY: OD 2 DO 10)
91-705 GÓRNICZA (NUMERY: OD 44 D.K.)
92-114 GÓRSKA
91-135 GRABIENIEC (NUMERY: OD 1 DO 7)
91-149 GRABIENIEC (NUMERY: OD 10 D.K.)
91-140 GRABIENIEC (NUMERY: OD 2 DO 8)
92-780 GRABIŃSKA
93-105 GRABOWA
91-054 GRAFICZNA
93-428 GRANICZNA
92-101 GRANIOWA
93-521 GRANITOWA
93-309 GRAŻYNY
94-239 GRENADIERÓW
94-248 GROCHOWA
94-267 GRODOWA
94-016 GRODZIEŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 18)
94-010 GRODZIEŃSKA (NUMERY: OD 20 D.K.)
92-226 GRODZKA
92-639 GROMADZKA
91-342 GRUDZIĄDZKA
91-225 GRUNTOWA
91-335 GRUNWALDZKA (NUMERY: OD 2 DO 30)
91-337 GRUNWALDZKA (NUMERY: OD 32 D.K.)
91-363 GRUSZOWA
94-243 GRYCZANA
92-714 GRYFA POMORSKIEGO
94-247 GRZYBOWA
92-116 GUBAŁÓWKA
94-306 GWARDZISTÓW
93-469 GWARKÓW
92-616 GWARNA
94-011 GWIAZDOWA
90-532 HALA SPORTOWA
93-035 HALA TARGOWA
93-434 HALKI
92-006 HALNA
91-710 HARCERSKA

Kody pocztowe w Łodzi91-440 HARNAMA SZYMONA (NUMERY: OD 2 DO 4)
91-430 HARNAMA SZYMONA (NUMERY: OD 4A D.K.)
92-121 HARNASIA
92-501 HASZKA (UP: ŁÓDŹ 070) (NUMERY: 12)
92-502 HASZKA JAROSŁAWA
94-266 HEJNAŁOWA
91-230 HEKTAROWA
91-366 HELENÓWEK
93-404 HELENY
91-498 HELIŃSKIEGO FRANCISZKA
91-342 HELSKA
93-153 HENRYKA
92-413 HENRYKA BRODATEGO
92-010 HENRYKOWSKA
91-604 HERBOWA
92-705 HIACYNTOWA
91-335 HIPOTECZNA (NUMERY: OD 2 DO 20)
91-324 HIPOTECZNA (NUMERY: OD 22 D.K.)
94-049 HIPPICZNA
91-231 HODOWLANA
93-473 HOFFMANOWEJ ANTONINY
91-181 HOLENDERSKA
93-474 HOLOWNICZA
91-867 HONOROWA
91-480 HORTENSJI
90-111 HOTELOWA
94-048 HUBALA
94-107 HUFCOWA
94-233 HUSARSKA
94-412 HUTA JAGODNICA
92-006 HYRNA
93-330 IDEOWA
92-624 IDZIKOWSKIEJ KRYSTYNY
92-736 IGLASTA
93-469 IKARA
92-619 IŁŁAKOWICZÓWNY KAZIMIERY
93-446 IŁOWA
91-852 INFLANCKA (NUMERY: OD 19 DO 35)
91-857 INFLANCKA (NUMERY: OD 2 DO 40)
91-848 INFLANCKA (NUMERY: OD 42 D.K.)
91-020 INOWROCŁAWSKA (NUMERY: OD 1 DO 7)
91-033 INOWROCŁAWSKA (NUMERY: OD 2 DO 68)
94-252 INOWROCŁAWSKA (NUMERY: OD 70 D.K.)
93-588 INŻ. SKRZYWANA STEFANA (NUMERY: OD 2 DO 20)
93-582 INŻ. SKRZYWANA STEFANA (NUMERY: OD 22 D.K.)
93-569 INŻYNIERSKA
93-327 IRENY (NUMERY: OD 2 DO 62)
93-244 IRENY (NUMERY: OD 64 D.K.)
91-857 IRYSOWA
91-160 IWASZKIEWICZA JAROSŁAWA
91-496 JABŁONIOWA
93-177 JACHOWICZA STANISŁAWA
94-005 JACHTOWA
92-107 JADWIGI
91-362 JAGIELLOŃSKA
93-427 JAGIEŁŁY WŁADYSŁAWA
92-439 JAGIENKI
91-225 JAGLANA
91-120 JAGNY
94-316 JAGODNICA
91-504 JAGODOWA
91-357 JAGOSZEWSKIEGO MIECZYSŁAWA
91-430 JAKUBA
91-605 JAKUBOWICZA WOJCIECHA
91-480 JAŁOWCOWA
91-350 JANA
91-534 JANA I CECYLII
93-563 JANINY (NUMERY: OD 2 DO 18)
93-554 JANINY (NUMERY: OD 20 D.K.)
92-108 JANOSIKA (NUMERY: OD 110 D.K.)
92-014 JANOSIKA (NUMERY: OD 2 DO 68)
92-102 JANOSIKA (NUMERY: OD 70 DO 108)
92-410 JANOWSKA
91-166 JANOWSKIEGO ALEKSANDRA
91-360 JANTAROWA
90-264 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 1 DO 9)
90-261 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 11 DO 31)
90-231 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 112 D.K.)
90-262 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 12 DO 34)
90-268 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 2 DO 10)
90-259 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 33 DO 35)
90-252 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 36 DO 48)
90-249 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 50 DO 60)
90-251 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 62 DO 76)
90-243 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 78 DO 86)
90-244 JARACZA STEFANA (NUMERY: OD 88 DO 110)
93-524 JAROSŁAWSKA
91-613 JAROWA
91-486 JARZĘBINOWA
94-204 JARZYNOWA
94-118 JASIA I MAŁGOSI
93-559 JASIEŃ (NUMERY: OD 2 DO 28)
93-562 JASIEŃ (NUMERY: OD 30 D.K.)
91-512 JASKÓŁCZA
91-480 JASKROWA (NUMERY: OD 2 DO 18)
91-488 JASKROWA (NUMERY: OD 20 D.K.)
91-321 JASNA
91-162 JASNE BŁONIE
91-360 JASPISOWA
93-463 JASTARNIA
91-503 JASTRZĘBIA
90-231 JASZUŃSKIEGO SALOMONA
91-488 JAŚMINOWA
91-488 JAWOROWA
91-176 JAŻDŻEWSKIEGO KONRADA
93-633 JEDWABNICZA
92-309 JELENIA
92-711 JEMIOŁOWA
91-072 JERZEGO
92-015 JESIENNA
91-363 JESIONOWA
93-460 JESIOTROWA
91-158 JEZIORAŃCZYKÓW
91-605 JEZIORAŃSKIEGO ANTONIEGO
91-358 JEZIORNA
91-359 JEZIORNA (UP: ŁÓDŹ 087) (NUMERY: 40A)
94-261 JEŹDZIECKA
91-503 JEŻA
93-636 JEŻA TEODORA TOMASZA
94-202 JĘCZMIENNA
94-201 JĘCZMIENNA (UP: ŁÓDŹ 028) (NUMERY: 22)
92-007 JĘDROWIZNA
93-636 JĘDRZEJOWSKA
93-405 JOANNY
91-487 JODŁOWA
91-504 JODOWA
91-830 JOSELEWICZA BERKA
92-235 JÓZEFA (NUMERY: OD 18 DO 30)
92-204 JÓZEFA (NUMERY: OD 2 DO 6)
92-232 JÓZEFA (NUMERY: OD 32 D.K.)
92-207 JÓZEFA (NUMERY: OD 8 DO 16)
93-338 JÓZEFOWSKA
93-614 JÓZEFÓW (NUMERY: OD 2 DO 40A)
93-615 JÓZEFÓW (NUMERY: OD 42 D.K.)
93-463 JUBILEUSZOWA
91-134 JUDYMA TOMASZA
92-720 JUGOSŁOWIAŃSKA
92-008 JUHASOWA
91-473 JULIANOWSKA
91-498 JULII
91-204 JULIUSZA
92-109 JUNACKA
92-436 JURANDA ZE SPYCHOWA
92-307 JURCZYŃSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 086) (NUMERY: 32)
92-306 JURCZYŃSKIEGO JULIUSZA
93-377 JUTRZENKI
91-504 KACZA
91-214 KACZEŃCOWA
92-408 KACZMARKA ROMANA
91-188 KACZMARSKIEGO JACKA
94-324 KADETÓW
93-263 KADŁUBKA WINCENTEGO (NUMERY: OD 2 DO 30)
93-254 KADŁUBKA WINCENTEGO (NUMERY: OD 32 DO 32)
93-248 KADŁUBKA WINCENTEGO (NUMERY: OD 34 D.K.)
94-022 KAJAKOWA
93-480 KAKTUSOWA
91-843 KALETNICZA
91-348 KALINOWA
93-643 KALINOWSKIEGO RAFAŁA
93-130 KALISKA
93-645 KAMIEŃCA PODOLSKIEGO
90-229 KAMIŃSKIEGO ALEKSANDRA (NUMERY: OD 10 DO 24)
91-427 KAMIŃSKIEGO ALEKSANDRA (NUMERY: OD 2 DO 8)
90-220 KAMIŃSKIEGO ALEKSANDRA (NUMERY: OD 26 DO 34)
90-219 KAMIŃSKIEGO ALEKSANDRA (NUMERY: OD 27 D.K.)
90-241 KAMIŃSKIEGO ALEKSANDRA (NUMERY: OD 36 D.K.)
93-464 KANAŁOWA
93-486 KANCLERSKA
94-264 KANONIERSKA
94-273 KAPITAŃSKA
91-478 KARŁOWICZA MIECZYSŁAWA
93-239 KAROLA
90-560 KAROLEWSKA (NUMERY: OD 1 DO 51)
90-561 KAROLEWSKA (NUMERY: OD 2 DO 44)
94-023 KAROLEWSKA (NUMERY: OD 46 D.K.)
93-426 KAROWA
93-539 KARPACKA (NUMERY: OD 2 DO 20)
93-536 KARPACKA (NUMERY: OD 22 D.K.)
93-155 KARPIA
91-071 KARSKIEGO (UP: FILIA UP UP ŁÓDŹ 001) (NUMERY: 5)
91-071 KARSKIEGO JANA
91-336 KARTUSKA
91-318 KARWIŃSKA
91-498 KASKADOWA
93-173 KASOWA
92-781 KASPROWICZA JANA
91-083 KASPRZAKA MARCINA (NUMERY: OD 2 DO 8)
91-017 KASPRZAKA MARCINA (NUMERY: OD 66 D.K.)
91-487 KASZTANOWA
91-503 KASZTELAŃSKA (NUMERY: OD 16 D.K.)
91-865 KASZTELAŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 14)
91-315 KASZUBSKA
93-222 KASZYŃSKIEGO EUGENIUSZA NURTA
94-260 KAWALERYJSKA
93-480 KAWOWA
92-237 KAZIMIERZA
92-414 KAZIMIERZA ODNOWICIELA
91-171 KĄKOLOWA
92-638 KĄTNA
93-346 KENIŻANKI WŁADYSŁAWY
92-431 KETLINGA
91-176 KĘDRY WŁADYSŁAWA
91-219 KIERATOWA
93-428 KIEROWA
91-612 KIERPCOWA
93-446 KIERUNKOWA
93-465 KIJANKI
90-210 KILIŃSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 057) (NUMERY: 10 A)
90-209 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 10 DO 22)
90-013 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 108 DO 132)
90-205 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 11 DO 25)
90-049 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 113 DO 137)
90-316 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 134 DO 142)
90-315 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 139 DO 163)
90-322 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 144 DO 168)
90-353 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 165 DO 177)
90-354 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 170 DO 182)
90-348 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 184 DO 188)
93-106 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 190 DO 218)
91-421 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 2 DO 8)
93-124 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 220 DO 230)
93-133 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 232 DO 242)
90-253 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 24 DO 38)
93-138 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 244 DO 262)
93-160 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 264 DO 316)
90-208 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 27 DO 31)
93-156 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 299 D.K.)
93-150 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 318 DO 328)
90-256 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 33 DO 37)
93-156 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 330 D.K..)
90-257 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 39 DO 51)
90-258 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 40 DO 52)
90-118 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 54 DO 66)
90-119 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 68 DO 80)
90-012 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 82 DO 106)
90-011 KILIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 93 DO 111)
94-330 KIRASJERÓW
91-117 KLARETYŃSKA
93-331 KLASOWA
91-521 KLASYCZNA
91-510 KLASZTORNA
91-615 KLIMATYCZNA
91-156 KLINOWA

Kody pocztowe w Łodzi91-036 KLONOWA (NUMERY: OD 1 D.K.)
91-039 KLONOWA (NUMERY: OD 2 D.K.)
93-430 KLUBOWA
93-369 KLUCZOWA
91-609 KŁODZKA
91-230 KŁOSOWA
92-433 KMICICA ANDRZEJA
92-117 KMIECIA
91-347 KNIAZIEWICZA KAROLA
90-129 KNYCHALSKIEGO WITOLDA
91-528 KOBALTOWA
91-612 KOBZOWA
91-469 KOCHANOWSKIEGO JANA
91-504 KOGUCIA (NUMERY: OD 14 D.K.)
91-601 KOGUCIA (NUMERY: OD 2 DO 12)
92-772 KOKOSOWA
94-125 KOLARSKA (NUMERY: OD 193 D.K.)
94-131 KOLARSKA (NUMERY: OD 2 D.K.)
92-514 KOLBEGO MAKSYMILIANA
93-487 KOLEJOWA
91-810 KOLEKTYWNA
92-648 KOLOROWA
93-611 KOLUMNY (NUMERY: OD 140 DO 170)
93-612 KOLUMNY (NUMERY: OD 172 DO 218)
93-610 KOLUMNY (NUMERY: OD 2 DO 138)
93-613 KOLUMNY (NUMERY: OD 220 DO 264)
93-631 KOLUMNY (NUMERY: OD 266 DO 280)
93-642 KOLUMNY (NUMERY: OD 282 DO 318)
93-647 KOLUMNY (NUMERY: OD 320 DO 390)
93-649 KOLUMNY (NUMERY: OD 392 D.K.)
91-427 KOŁŁĄTAJA HUGO
93-479 KOŁOBRZESKA
91-046 KOŁODZIEJSKA
93-142 KOŁOWA
94-116 KOMANDORSKA
94-233 KOMANDOSÓW
93-553 KOMFORTOWA
91-310 KOMINIARSKA
93-327 KOMINOWA
93-309 KOMORNIKI
91-232 KOMPOSTOWA
91-166 KOMPUTEROWA
93-403 KOMUNALNA
91-806 KOMUNARDÓW
91-493 KONAROWA
94-134 KONARZEWSKIEGO TADEUSZA
93-305 KONCERTOWA
91-177 KONDKA WACŁAWA
92-622 KONFEDERATÓW BARSKICH
93-376 KONGRESOWA
91-604 KONIAKOWSKA
91-356 KONICZYNOWA
93-447 KONNA
91-230 KONOPNA
93-329 KONOPNICKIEJ MARII
93-621 KONSPIRACJI
94-303 KONSTANTYNOWSKA (NUMERY: OD 2 DO 44)
94-311 KONSTANTYNOWSKA (NUMERY: OD 46 D.K.)
90-155 KONSTYTUCYJNA (NUMERY: OD 12 DO 40)
90-150 KONSTYTUCYJNA (NUMERY: OD 2 DO 10)
92-203 KONSTYTUCYJNA (NUMERY: OD 42 D.K.)
91-859 KONWALIOWA
93-633 KOPALNIANA
90-503 KOPERNIKA MIKOŁAJA (NUMERY: OD 14 DO 26)
90-509 KOPERNIKA MIKOŁAJA (NUMERY: OD 2 DO 12)
90-545 KOPERNIKA MIKOŁAJA (NUMERY: OD 28 DO 34)
90-552 KOPERNIKA MIKOŁAJA (NUMERY: OD 36 DO 44)
90-553 KOPERNIKA MIKOŁAJA (NUMERY: OD 46 D.K.)
92-549 KOPLOWICZA ABRAMA
91-202 KOPROWA
93-482 KORALOWA
93-412 KORCZAKA JANUSZA
91-533 KORCZYŃSKIEGO ANDRZEJA
92-432 KORFANTEGO WOJCIECHA
91-493 KORONNA
93-009 KORSAKA JULIANA
94-120 KORSARSKA
92-719 KORSYKAŃSKA
91-521 KORYNCKA
93-025 KORZENIOWSKIEGO JÓZEFA
91-857 KORZENNA
91-167 KOSMICZNA
93-540 KOSMONAUTÓW
92-411 KOSODRZEWINY
93-209 KOSSAKA JULIUSZA (NUMERY: OD 16 D.K.)
93-213 KOSSAKA JULIUSZA (NUMERY: OD 2 DO 14)
94-056 KOSTKI NAPIERSKIEGO ALEKSANDRA
93-357 KOSYNIERÓW GDYŃSKICH (NUMERY: OD 18 D.K.)
93-320 KOSYNIERÓW GDYŃSKICH (NUMERY: OD 2 DO 16)
93-458 KOSZALIŃSKA
91-844 KOSZYKOWA
91-444 KOŚCIELNA (NUMERY: OD 1 D.K.)
91-437 KOŚCIELNA (NUMERY: OD 2 D.K.)
93-242 KOTONIARSKA
93-482 KOTWICZNA
91-843 KOWALSKA
92-427 KOWALSKIEGO ROCHA
93-241 KOWALSZCZYZNA
94-017 KOWIEŃSKA
92-608 KOWNACKIEJ MARII
91-233 KOZIA
93-360 KOZIELSKA
94-012 KOZIETULSKIEGO JANA
93-258 KOŹMIANA KAJETANA
91-134 KPT. JASZOWSKIEGO STANISŁAWA
91-605 KRAJOBRAZOWA
91-221 KRAJOWA
94-302 KRAKOWSKA (NUMERY: OD 2 DO 52)
94-214 KRAKOWSKA (NUMERY: OD 54 D.K.)
93-515 KRAKUSA
94-305 KRAŃCOWA
93-015 KRASICKIEGO JANKA
92-111 KRASIŃSKIEGO ZYGMUNTA
91-504 KRASNOLUDKÓW
93-161 KRASZEWSKIEGO IGNACEGO JÓZEFA
91-613 KRATEROWA
91-836 KRAWIECKA
91-510 KRECIA
92-220 KRESOWA
93-645 KRESOWYCH STANIC
93-144 KROCHMALNA
92-006 KROKIEW
92-101 KROKUSOWA
92-624 KRONIKARSKA
93-515 KROŚNIEŃSKA
91-035 KROTOSZYŃSKA
94-039 KRÓLA WŁADYSŁAWA (NUMERY: OD 2 DO 72)
94-113 KRÓLA WŁADYSŁAWA (NUMERY: OD 74 D.K.)
93-319 KRÓLEWSKA
91-058 KRÓTKA
93-185 KRUCZA
93-236 KRUCZKOWSKIEGO LEONA
92-119 KRUPÓWKI
91-042 KRUSZWICKA
91-356 KRUSZYNOWA
91-219 KRYNICKA
91-528 KRYSZTAŁOWA
91-867 KRYZYSOWA
94-030 KRZEMIENIECKA (NUMERY: OD 2 DO 2)
94-303 KRZEMIENIECKA (NUMERY: OD 36 DO 36)
94-017 KRZEMIENIECKA (NUMERY: OD 4 DO 34)
92-009 KRZEMIENIOWA
92-122 KRZEPTOWSKIEGO JÓZEFA
91-478 KRZEWOWA
93-138 KRZYWA
90-149 KRZYWICKIEGO LUDWIKA
93-402 KRZYWOŃ ANIELI
91-457 KRZYŻOWA
91-315 KS. BRZÓSKI (NUMERY: OD 2 DO 30)
91-321 KS. BRZÓSKI (NUMERY: OD 32 DO 48)
91-324 KS. BRZÓSKI (NUMERY: OD 50 DO 86)
91-347 KS. BRZÓSKI (NUMERY: OD 88 D.K.)
91-468 KS. KONARSKIEGO STANISŁAWA
90-458 KS. SKORUPKI IGNACEGO (NUMERY: OD 2 DO 4)
90-532 KS. SKORUPKI IGNACEGO (NUMERY: OD 6 D.K.)
91-725 KS. ŚCIEGIENNEGO PIOTRA
91-605 KS. WAWRZYNIAKA PIOTRA
93-450 KSAWEROWSKA
91-603 KSIĄŻKA ANTONIEGO (NUMERY: OD 2 DO 22)
91-528 KSIĄŻKA ANTONIEGO (NUMERY: OD 24 DO 40)
91-529 KSIĄŻKA ANTONIEGO (NUMERY: OD 42 D.K.)
92-419 KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO JANUSZA
92-417 KSIĘCIA OPOLCZYKA WŁADYSLAWA
92-414 KSIĘŻNEJ KINGI
90-345 KSIĘŻY MŁYN
90-351 KSIĘŻY MŁYN (UP: FILIA UP ŁÓDŹ 001) (NUMERY: 1)
91-601 KSIĘŻYCOWA
94-119 KUBUSIA PUCHATKA
91-230 KUJAWSKA
94-125 KUKUCZKI JERZEGO
92-616 KUPAŁY
93-443 KURANTOWA
93-322 KURCZAKI (NUMERY: OD 2 DO 36)
93-331 KURCZAKI (NUMERY: OD 38 D.K.)
94-326 KURKA WINCENTEGO
91-512 KUROPATWIA
93-435 KURPIŃSKIEGO KAROLA
94-216 KUSA
94-004 KUSOCIŃSKIEGO JANUSZA (NUMERY: OD 2 DO 20)
94-054 KUSOCIŃSKIEGO JANUSZA (NUMERY: OD 22 D.K.)
93-485 KUTNOWSKA
93-447 KUTROWA
93-459 KUŹNICKA
91-614 KWARCOWA
93-327 KWARTALNA
93-428 KWATERUNKOWA
94-238 KWIATOWA (NUMERY: OD 18 DO 46)
94-227 KWIATOWA (NUMERY: OD 2 DO 16)
91-115 KWIATOWA (NUMERY: OD 48 D.K.)
91-102 KWIATOWA (NUMERY: OD 59 D.K.)
94-214 KWIATÓW POLSKICH
91-334 KWIDZYŃSKA
93-345 KWIECISTA
93-361 KWIETNIOWA
94-119 LAJKONIKA
94-407 LANGIEWICZA MARIANA
91-165 LASEROWA
93-443 LASKOWA
94-111 LASKOWICKA
93-469 LATAWCOWA
91-486 LAUROWA
91-364 LAWENDOWA
92-010 LAWINOWA (NUMERY: OD 10 D.K.)
92-017 LAWINOWA (NUMERY: OD 2 DO 8)
92-229 LAWINOWA (NUMERY: OD 23 DO 35)
93-479 LAZUROWA
91-230 LECHICKA
93-173 LECZNICZA
91-063 LEGIONÓW (NUMERY: OD 1 DO 9)
90-764 LEGIONÓW (NUMERY: OD 102 D.K.)
91-073 LEGIONÓW (NUMERY: OD 103 D.K.)
91-069 LEGIONÓW (NUMERY: OD 11 DO 59)
90-701 LEGIONÓW (NUMERY: OD 14 DO 32)
90-401 LEGIONÓW (NUMERY: OD 2 DO 12)
90-702 LEGIONÓW (NUMERY: OD 34 DO 52)
90-703 LEGIONÓW (NUMERY: OD 54 DO 72)
91-070 LEGIONÓW (NUMERY: OD 61 DO 79)
90-762 LEGIONÓW (NUMERY: OD 74 DO 86)
91-072 LEGIONÓW (NUMERY: OD 81 DO 101)
90-763 LEGIONÓW (NUMERY: OD 88 DO 100)
90-704 LEGIONÓW (UP: ŁÓDŹ 029) (NUMERY: 54)
94-234 LEGNICKA
91-450 LEKARSKA
93-166 LELEWELA JOACHIMA
94-212 LEMIESZOWA
93-143 LENARTOWICZA ALEKSANDRA
92-512 LERMONTOWA MICHAŁA
93-486 LESZCZOWA
91-486 LESZCZYNOWA
93-347 LESZCZYŃSKIEJ STANISŁAWY
92-414 LESZKA BIAŁEGO
93-247 LEŚMIANA BOLESŁAWA
93-441 LEŚNA
93-441 LETNISKOWA
91-357 LEWA
92-314 LEWANTYŃSKA
92-227 LEWAROWA
93-430 LEŻAKOWA
92-713 LĘBORSKA
91-713 LIBELTA KAROLA
93-480 LIBIJSKA
92-627 LICZYRZEPY
91-864 LILIOWA
91-333 LIMANOWSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 016) (NUMERY: 115)
91-031 LIMANOWSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 059) (NUMERY: 196 A)
91-302 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 1 DO 27)
91-334 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 105 DO 121)
91-041 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 122 DO 134)
91-340 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 123 D.K.)
91-038 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 136 DO 144)
91-034 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 146 DO 164)
91-027 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 166 DO 200)
91-059 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 2 DO 18)
91-056 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 20 DO 32)
91-028 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 202 D.K.)
91-309 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 29 DO 49)
91-052 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 34 DO 50)
91-329 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 51 DO 103)
91-049 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 52 DO 80)
91-042 LIMANOWSKIEGO BOLESŁAWA (NUMERY: OD 82 DO 120)
92-015 LIMBOWA
90-131 LINDLEYA WILIAMA
94-232 LINIOWA
91-120 LIPIEC REYMONTOWSKICH
90-743 LIPOWA (NUMERY: OD 10 DO 22)
90-742 LIPOWA (NUMERY: OD 2 DO 8)
90-629 LIPOWA (NUMERY: OD 24 DO 36)
90-630 LIPOWA (NUMERY: OD 38 DO 64)
90-568 LIPOWA (NUMERY: OD 66 DO 84)
90-546 LIPOWA (NUMERY: OD 86 D.K.)
91-226 LIRYCZNA
92-117 LISTOPADOWA (NUMERY: OD 2 DO 52)
92-006 LISTOPADOWA (NUMERY: OD 54 D.K.)
91-220 LIŚCIASTA (NUMERY: OD 134 D.K.)
91-357 LIŚCIASTA (NUMERY: OD 2 DO 132)
91-481 LITEWSKA
91-158 LNIANA
91-159 LNIANA (UP: ŁÓDŹ 063) (NUMERY: 2)
92-313 LODOWA (NUMERY: OD 2 DO 78)
93-232 LODOWA (NUMERY: OD 80 D.K.)
94-003 LOKAJSKIEGO EUGENIUSZA
93-021 LOKATORSKA (NUMERY: OD 1 D.K.)
93-024 LOKATORSKA (NUMERY: OD 2 D.K.)
94-312 LONTOWA
91-083 LORENTZA ZYGMUNTA
93-333 LOTNA
93-467 LOTNICZA
91-403 LUBECKIEGO FRANCISZKA
93-129 LUBELSKA
93-469 LUBLINEK
93-423 LUBUSKA
91-203 LUDOWA
92-214 LUDWIKA
91-181 LUKSEMBURSKA
91-404 LUMUMBY PATRICE (NUMERY: OD 2 DO 38)
91-728 LUMUMBY PATRICE (NUMERY: OD 40 D.K.)
91-013 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 114 DO 138)
91-004 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 14 DO 86)
91-043 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 140 DO 140)
91-041 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 142 DO 146)
91-037 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 148 DO 156)
91-035 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 158 D.K.)
91-056 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 17 DO 21)
91-058 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 2 DO 12)
91-054 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 23 DO 41)
91-046 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 73 DO 113)
91-048 LUTOMIERSKA (NUMERY: OD 88 DO 112)
93-361 LUŹNA
91-504 ŁABĘDZIA

Kody pocztowe w Łodzi93-354 ŁABĘDZKIEGO TADEUSZA
91-833 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 1 DO 27)
91-863 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 115 DO 199)
91-471 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 118 DO 120)
91-473 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 122 DO 132)
91-481 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 134 DO 158)
91-487 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 160 DO 218)
91-445 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 2 DO 20)
91-865 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 201 DO 219)
91-463 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 22 DO 70)
91-491 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 220 DO 248)
91-509 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 250 DO 336)
91-839 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 29 DO 61)
91-520 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 338 D.K.)
91-855 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 63 DO 113)
91-456 ŁAGIEWNICKA (NUMERY: OD 72 DO 116)
91-834 ŁAGIEWNICKA (UP: FILIA UP ŁÓDŹ 009) (NUMERY: 39/43)
91-860 ŁAGIEWNICKA (UP: ŁÓDŹ 020) (NUMERY: 99)
93-370 ŁAGODNA
91-103 ŁANOWA (NUMERY: OD 2 DO 20)
91-110 ŁANOWA (NUMERY: OD 22 D.K.)
93-571 ŁASKA
93-460 ŁASKOWICE (NUMERY: OD 2 DO 42)
93-469 ŁASKOWICE (NUMERY: OD 44 D.K.)
93-310 ŁAZOWSKIEGO KLAUDIUSZA (NUMERY: OD 2 DO 28)
93-379 ŁAZOWSKIEGO KLAUDIUSZA (NUMERY: OD 30 D.K.)
93-019 ŁĄCZNA (NUMERY: OD 2 DO 26)
93-166 ŁĄCZNA (NUMERY: OD 28 D.K.)
90-562 ŁĄKOWA (NUMERY: OD 1 DO 15)
90-554 ŁĄKOWA (NUMERY: OD 18 D.K.)
90-563 ŁĄKOWA (NUMERY: OD 2 DO 16)
93-109 ŁĘCZYCKA (NUMERY: OD 2 DO 30)
93-193 ŁĘCZYCKA (NUMERY: OD 32 D.K.)
91-604 ŁODZIANKA (NUMERY: OD 12 D.K.)
91-527 ŁODZIANKA (NUMERY: OD 2 DO 10)
93-335 ŁOKIETKA WŁADYSŁAWA
92-418 ŁOKIETKÓWNY ELŻBIETY
91-726 ŁOMNICKA
93-176 ŁOMŻYŃSKA
93-476 ŁOPIANOWA
92-321 ŁOSIOWA
91-496 ŁOSOSIOWA
93-110 ŁOWICKA
91-496 ŁOZOWA
93-466 ŁÓDZKA
94-213 ŁUBINOWA (NUMERY: OD 2 DO 24)
94-239 ŁUBINOWA (NUMERY: OD 26 D.K.)
91-491 ŁUCJI
94-234 ŁUCZNICZA
93-172 ŁUKASIŃSKIEGO WALERIANA
91-527 ŁUKASZEWSKA
94-287 ŁUKAWSKIEGO STANISŁAWA
93-410 ŁUKOWA
91-528 ŁUPKOWA (NUMERY: OD 2 DO 4)
91-527 ŁUPKOWA (NUMERY: OD 6 D.K.)
93-452 ŁUŻYCKA
94-124 ŁYŻWIARSKA
92-313 MACIEJEWSKIEGO WŁADYSŁAWA
92-727 MACIEJKOWA
93-324 MACIEJOWICKA
91-358 MACIERZANKI
91-349 MACKIEWICZA ANTONIEGO (NUMERY: OD 10 D.K.)
91-334 MACKIEWICZA ANTONIEGO (NUMERY: OD 2 DO 8)
92-434 MAĆKA Z BOGDAŃCA
94-106 MAĆKA Z BOGDAŃCA (UP: ŁÓDŹ 027) (NUMERY: 16 A)
90-346 MAGAZYNOWA
93-423 MAGDALENY
93-482 MAGNESOWA
91-614 MAGNOLIOWA
93-648 MAHONIOWA
92-514 MAJAKOWSKIEGO WŁODZIMIERZA
91-163 MAJEWSKIEGO HILAREGO
92-724 MAJOWA
91-480 MAKOWA
93-248 MAKUSZYŃSKIEGO KORNELA
91-360 MALACHITOWA
91-851 MALARSKA
91-328 MALBORSKA
93-154 MALCZEWSKIEGO JACKA
91-043 MALINOWA
92-761 MALOWNICZA
92-730 MALTAŃSKA
91-479 MALWOWA (NUMERY: OD 12 D.K.)
91-474 MALWOWA (NUMERY: OD 2 DO 10)
90-615 MAŁA
90-160 MAŁACHOWSKIEGO STANISŁAWA (NUMERY: OD 1 D.K.)
90-158 MAŁACHOWSKIEGO STANISŁAWA (NUMERY: OD 2 DO 68)
90-159 MAŁACHOWSKIEGO STANISŁAWA (NUMERY: OD 70 D.K.)
93-633 MAŁEGO RYCERZA
91-471 MAŁOPOLSKA
92-517 MANEWROWA
94-205 MANIA
94-102 MARATOŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 60)
94-007 MARATOŃSKA (NUMERY: OD 62 D.K.)
91-470 MARCINA
91-157 MARCINIAKA FLORIANA
92-407 MARCZAKA KAROLA
91-505 MARCZYŃSKICH KAZIMIERY I JANA
92-722 MARGARETEK
93-404 MARII
94-258 MARKIETANKI
91-610 MARMUROWA
94-276 MARSZOWA
94-041 MARUSARZÓWNY HELENY
91-803 MARYNARSKA (NUMERY: OD 2 DO 54)
91-850 MARYNARSKA (NUMERY: OD 56 D.K.)
92-732 MARYNARZY POLSKICH
91-802 MARYSIŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 34)
91-850 MARYSIŃSKA (NUMERY: OD 36 DO 88)
91-854 MARYSIŃSKA (NUMERY: OD 90 DO 90D)
91-849 MARYSIŃSKA (NUMERY: OD 91 D.K.)
91-851 MARYSIŃSKA (NUMERY: OD 92 D.K.)
91-225 MARZANNY
91-180 MASŁOCHÓW LONE I LUCJANA
93-450 MASZTOWA
92-304 MASZYNOWA
90-237 MATEJKI JANA (NUMERY: OD 16 D.K.)
91-402 MATEJKI JANA (NUMERY: OD 2 DO 14)
91-613 MATEUSZA
93-420 MATOWA
92-215 MAZOWIECKA (NUMERY: OD 2 DO 20)
92-221 MAZOWIECKA (NUMERY: OD 22 D.K.)
93-149 MAZURSKA
91-143 MĄCZNA
92-310 MECHANICZNA
91-161 MENCLA BERNARDA WOJCIECHA
94-055 MENDELEJEWA DMITRIJA
91-502 METALOWA
93-475 MEWY
91-226 MGLISTA
91-812 MIANOWSKIEGO JÓZEFA (NUMERY: OD 2 DO 64)
91-852 MIANOWSKIEGO JÓZEFA (NUMERY: OD 66 D.K.)
91-849 MIARKI KAROLA
93-324 MICHAŁA
94-217 MICHAŁOWICZA JERZEGO (NUMERY: OD 1 D.K.)
94-306 MICHAŁOWICZA JERZEGO (NUMERY: OD 2 D.K.)
93-485 MICHAŁOWSKA
91-160 MICIŃSKIEGO TADEUSZA
92-228 MIECHOWSKA
94-334 MIECZNIKÓW
90-038 MIEDZIANA
93-424 MIEJSKA
91-067 MIELCZARSKIEGO ROMUALDA
93-491 MIELIZNY
92-607 MIERNICZA
93-458 MIERZEJOWA
93-322 MIESZCZAŃSKA
92-415 MIESZKA I
93-378 MIESZKALNA
93-475 MIĘDZYRZECZE
91-866 MIĘTOWA
91-358 MIGDAŁOWA
91-605 MIKOWA
92-740 MILESZKI
92-316 MILIONOWA (NUMERY: OD 106 DO 106)
92-340 MILIONOWA (NUMERY: OD 108 D.K.)
93-113 MILIONOWA (NUMERY: OD 14 DO 20)
93-105 MILIONOWA (NUMERY: OD 17 DO 21)
93-034 MILIONOWA (NUMERY: OD 2 DO 2)
92-317 MILIONOWA (NUMERY: OD 207 DO 251)
93-121 MILIONOWA (NUMERY: OD 22 DO 38)
92-335 MILIONOWA (NUMERY: OD 253 DO 259)
92-337 MILIONOWA (NUMERY: OD 261 D.K.)
93-102 MILIONOWA (NUMERY: OD 4 DO 6)
92-336 MILIONOWA (NUMERY: OD 40 DO 62)
92-334 MILIONOWA (NUMERY: OD 64 DO 104)
93-193 MILIONOWA (NUMERY: OD 8 DO 12)
93-014 MIŁA
93-463 MIŁOSNA
91-864 MIMOZY
91-603 MINERALNA
94-304 MINERSKA
93-426 MINIATUROWA
94-029 MIŃSKA
91-504 MIODOWA
91-496 MIRABELKI
92-721 MIRTOWA
91-744 MJR. SUCHARSKIEGO HENRYKA (NUMERY: OD 2 DO 4)
91-755 MJR. SUCHARSKIEGO HENRYKA (NUMERY: OD 6 D.K.)
91-823 MŁYNARSKA (NUMERY: OD 2 DO 36)
91-838 MŁYNARSKA (NUMERY: OD 38 DO 46)
91-843 MŁYNARSKA (NUMERY: OD 48 D.K.)
93-241 MŁYNEK
94-226 MOCARNA
93-159 MOCHNACKIEGO (UP: ŁÓDŹ 042) (NUMERY: 1/3)
93-160 MOCHNACKIEGO MAURYCEGO
93-369 MOCNA
91-356 MOCZAROWA
91-046 MODRA
92-620 MODRZEJEWSKIEJ HELENY
91-487 MODRZEWIOWA
91-034 MOKRA
90-101 MONIUSZKI STANISŁAWA (NUMERY: OD 1 D.K.)
90-111 MONIUSZKI STANISŁAWA (NUMERY: OD 2 D.K.)
90-110 MONIUSZKI STANISŁAWA (UP: ŁÓDŹ 017) (NUMERY: 4)
93-475 MORAWSKA
93-217 MORCINKA GUSTAWA
91-864 MORELOWA
93-648 MORENOWA
91-231 MORGOWA (NUMERY: OD 12 D.K.)
91-223 MORGOWA (NUMERY: OD 2 DO 10)
93-413 MORSKA
92-107 MORSKIE OKO
91-348 MORWOWA
91-502 MOSIĘŻNA
91-530 MOSKULE
91-604 MOSKULIKI
91-705 MOSTOWSKIEGO TADEUSZA (NUMERY: OD 1 D.K.)
91-766 MOSTOWSKIEGO TADEUSZA (NUMERY: OD 2 D.K.)
92-311 MOTOROWA
91-362 MOTYLOWA
93-649 MOZAIKOWA
93-346 MROŹNA
91-512 MRÓWCZA
93-334 MULINOWICZA
94-235 MUNDUROWA
93-423 MUNICYPALNA
91-465 MURARSKA (NUMERY: OD 2 DO 18)
91-469 MURARSKA (NUMERY: OD 20 DO 46)
91-459 MURARSKA (NUMERY: OD 48 D.K.)
93-452 MURAWY
94-319 MUSZKIETERÓW
93-474 MUSZLOWA
94-277 MUSZTROWA
93-372 MYLNA
93-240 MYSŁOWICKA
93-519 MYŚLIWSKA
91-227 NA UBOCZU
94-101 NAD KAROLEWKĄ
93-448 NAD NEREM
91-606 NAD NIEMNEM
91-348 NAD SOKOŁÓWKĄ
93-647 NAD STAWEM
93-333 NADWODNA
91-073 NAFTOWA
91-364 NAGIETKOWA
92-407 NALEPIŃSKIEJ MARII
93-262 NAŁKOWSKIEJ ZOFII
94-218 NAMIOTOWA (NUMERY: OD 2 D.K.)
94-225 NAMIOTOWA (NUMERY: OD 49 D.K.)
93-443 NAMYSŁOWSKIEGO BOLESŁAWA
94-231 NAPOLEOŃSKA
94-101 NARCIARSKA
91-858 NARCYZOWA
93-486 NAREWSKA
91-030 NARODOWA
93-161 NARUSZEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 2 DO 50)
93-144 NARUSZEWICZA ADAMA (NUMERY: OD 52 D.K.)
90-140 NARUTOWICZA (UP: ŁÓDŹ 031) (NUMERY: 91 A)
90-105 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 1 DO 3)
90-145 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 106 DO 128)
90-146 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 130 D.K.)
90-135 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 2 DO 50)
90-125 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 35 DO 43)
90-130 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 45 DO 59)
90-117 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 5 DO 33)
90-248 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 52 DO 52)
90-136 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 54 DO 68)
90-131 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 59A DO 65)
90-132 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 67 DO 75)
90-138 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 70 DO 78)
90-139 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 80 DO 94)
90-141 NARUTOWICZA GABRIELA (NUMERY: OD 96 DO 104)
93-457 NARWIK
91-231 NASIENNA
91-496 NASTROJOWA
92-708 NASTURCJOWA
93-318 NATALII
90-029 NAWROT (NUMERY: OD 102 D.K.)
90-061 NAWROT (NUMERY: OD 17 DO 41)
90-008 NAWROT (NUMERY: OD 18 DO 20)
90-060 NAWROT (NUMERY: OD 2 DO 16)
90-055 NAWROT (NUMERY: OD 22 DO 38A)
90-014 NAWROT (NUMERY: OD 40 DO 52)
90-018 NAWROT (NUMERY: OD 54 DO 60)
90-045 NAWROT (NUMERY: OD 62 DO 78)
90-046 NAWROT (NUMERY: OD 80 DO 90)
90-039 NAWROT (NUMERY: OD 85 DO 95)
90-040 NAWROT (NUMERY: OD 92 DO 100)
90-028 NAWROT (NUMERY: OD 97 D.K.)
91-360 NEFRYTOWA
92-750 NENCKIEGO MARCELEGO
91-495 NENUFAROWA
92-202 NEONOWA
92-641 NERY
92-630 NEWERLEGO IGORA
92-208 NICIARNIANA (NUMERY: OD 2 DO 6)
92-320 NICIARNIANA (NUMERY: OD 32 D.K.)
92-238 NICIARNIANA (NUMERY: OD 8 DO 30)
92-642 NIECAŁA
93-490 NIEDZIAŁKOWSKIEGO MIECZYSŁAWA
92-323 NIEDŹWIEDZIA
93-018 NIEMCEWICZA JULIANA URSYNA (NUMERY: OD 2 DO 18)
93-024 NIEMCEWICZA JULIANA URSYNA (NUMERY: OD 20 D.K.)
91-187 NIEMENA CZESŁAWA
91-849 NIEMOJEWSKIEGO ANDRZEJA
91-853 NIEMOJEWSKIEGO ANDRZEJA (UP: ŁÓDŹ 082) (NUMERY: 25)
93-467 NIEPOŁOMICKA
93-119 NIESZAWSKA
92-408 NIEWIAROWSKIEJ KRYSTYNY
91-358 NIEZAPOMINAJKI
92-332 NISKA
93-449 NIWELACYJNA
93-479 NIZINNA
93-266 NIŻSZA

Kody pocztowe w Łodzi91-183 NORMANDZKA
94-024 NORWIDA CYPRIANA KAMILA
93-472 NOTECKA
90-031 NOWA (NUMERY: OD 2 DO 28)
90-030 NOWA (NUMERY: OD 30 D.K.)
93-616 NOWE GÓRKI
94-102 NOWE SADY
92-221 NOWOGRODZKA (NUMERY: OD 2 DO 26)
92-227 NOWOGRODZKA (NUMERY: OD 28 D.K.)
91-414 NOWOMIEJSKA (NUMERY: OD 1 D.K.)
91-061 NOWOMIEJSKA (NUMERY: OD 2 D.K.)
91-716 NOWOPOLSKA (NUMERY: OD 1 D.K.)
91-712 NOWOPOLSKA (NUMERY: OD 2 D.K.)
91-225 NOWOŻEŃCÓW
94-406 NOWY JÓZEFÓW
92-322 NOWY ŚWIAT (NUMERY: OD 2 DO 18)
92-315 NOWY ŚWIAT (NUMERY: OD 20 D.K.)
93-492 NURKOWA
93-433 OAZOWA
94-025 OBJAZDOWA
91-756 OBLĘGORSKA
92-119 OBŁOCZNA
91-039 OBORNICKA (NUMERY: OD 2 DO 2)
91-042 OBORNICKA (NUMERY: OD 4 DO 8)
94-231 OBOZOWA
94-269 OBRONNA
91-804 OBROŃCÓW WARSZAWY (NUMERY: OD 1 DO 5)
91-812 OBROŃCÓW WARSZAWY (NUMERY: OD 11 D.K.)
91-850 OBROŃCÓW WARSZAWY (NUMERY: OD 2 D.K.)
91-811 OBROŃCÓW WESTERPLATTE
93-360 OBSZERNA (NUMERY: OD 2 DO 50)
93-346 OBSZERNA (NUMERY: OD 52 D.K.)
93-541 OBWODOWA
94-105 OBYWATELSKA (NUMERY: 121/129)
94-111 OBYWATELSKA (NUMERY: OD 164 DO 178)
94-007 OBYWATELSKA (NUMERY: OD 180 D.K.)
93-558 OBYWATELSKA (NUMERY: OD 2 DO 58)
93-562 OBYWATELSKA (NUMERY: OD 60 DO 88)
94-104 OBYWATELSKA (NUMERY: OD 90 DO 162)
93-220 ODDALONA
91-008 ODOLANOWSKA (NUMERY: OD 2 DO 26)
91-012 ODOLANOWSKA (NUMERY: OD 28 D.K.)
93-472 ODRZAŃSKA (NUMERY: OD 18 D.K.)
93-490 ODRZAŃSKA (NUMERY: OD 2 DO 16)
94-292 ODWAŻNA
93-150 ODYŃCA ANTONIEGO
93-380 OFIARNA
94-270 OFICERSKA
92-608 OGIŃSKIEGO MICHAŁA
93-329 OGNISKOWA
91-336 OGÓRKOWA
93-648 OGRODNICZA
91-065 OGRODOWA (NUMERY: OD 16 DO 28)
91-062 OGRODOWA (NUMERY: OD 2 DO 14)
91-071 OGRODOWA (NUMERY: OD 30 D.K.)
93-359 OKIENNA
91-498 OKONIOWA
91-843 OKOPOWA (NUMERY: OD 2 DO 28)
91-852 OKOPOWA (NUMERY: OD 30 DO 40)
91-849 OKOPOWA (NUMERY: OD 42 D.K.)
91-520 OKÓLNA (NUMERY: OD 120 D.K.)
91-604 OKÓLNA (NUMERY: OD 2 DO 30)
91-526 OKÓLNA (NUMERY: OD 32 DO 118)
91-227 OKRĘGLIK
93-367 OKRĘGOWA
91-611 OKRĘTOWA
93-432 OKRĘŻNA
91-075 OKRZEI STEFANA (NUMERY: OD 2 DO 24)
91-009 OKRZEI STEFANA (NUMERY: OD 26 D.K.)
93-451 OKSYWIE
91-228 OKULICKIEGO LEOPOLDA (NUMERY: OD 10 D.K.)
91-366 OKULICKIEGO LEOPOLDA (NUMERY: OD 2 DO 8)
92-403 OLECHOWSKA
94-043 OLIMPIJSKA
92-773 OLIWKOWA
91-336 OLIWSKA
92-119 OLKUSKA
91-481 OLSZOWA
91-320 OLSZTYŃSKA (NUMERY: OD 1 DO 5)
91-327 OLSZTYŃSKA (NUMERY: OD 2 D.K.)
91-323 OLSZTYŃSKA (NUMERY: OD 7 DO 9)
91-614 OŁOWIANA
94-251 OMŁOTOWA
91-360 ONYKSOWA
91-360 OPALOWA
93-487 OPAŁOWA
93-411 OPIEKUŃCZA
93-356 OPOCZYŃSKA
91-604 OPOLSKA
93-238 OPPMANA ARTURA
93-505 ORDONA JULIUSZA
93-233 ORDONÓWNY HANKI
94-256 ORĘŻNA
91-801 ORGANIZACJI WIN (UP: ŁÓDŹ 037) (NUMERY: 52)
93-155 ORKANA WŁADYSŁAWA
90-317 ORLA
92-407 ORŁOWICZA MIECZYSŁAWA
93-451 ORŁOWSKA
92-215 ORMIAŃSKA
91-341 ORNA
94-205 ORZECHOWA
93-167 ORZECHOWSKIEGO STANISŁAWA
91-524 ORZELSKIEJ JUSTYNY
91-479 ORZESZKOWEJ ELIZY (NUMERY: OD 12 D.K.)
91-473 ORZESZKOWEJ ELIZY (NUMERY: OD 2 DO 10)
91-357 OSADNICZA
91-052 OSIEDLOWA
91-348 OSINOWA
92-220 OSKARDOWA
93-363 OSOBLIWA
91-090 OSSOWSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 044) (NUMERY: 2)
91-089 OSSOWSKIEGO MICHAŁA
92-620 OSTERWY JULIUSZA
93-468 OSTOWA
92-710 OSTRÓŻEK
94-123 OSZCZEPOWA
91-725 OŚWIATOWA
93-542 OŚWIĘCIMSKA
91-504 OWCZA
91-475 OWOCOWA
94-249 OWSIANA
91-605 OXIŃSKIEGO JÓZEFA
92-624 OZDOBNA
93-285 OZORKOWSKA
93-486 PABIANICKA (NUMERY: OD 102 DO 126)
93-410 PABIANICKA (NUMERY: OD 128 DO 176)
93-418 PABIANICKA (NUMERY: OD 178 DO 182)
93-402 PABIANICKA (NUMERY: OD 184 DO 222)
93-029 PABIANICKA (NUMERY: OD 2 DO 2)
93-457 PABIANICKA (NUMERY: OD 224 DO 304)
93-506 PABIANICKA (NUMERY: OD 23 DO 45)
93-513 PABIANICKA (NUMERY: OD 26 DO 62A)
93-454 PABIANICKA (NUMERY: OD 306 D.K.)
93-036 PABIANICKA (NUMERY: OD 4 DO 24)
93-548 PABIANICKA (NUMERY: OD 64 DO 100)
93-490 PABIANICKA (NUMERY: OD 89 DO 211)
93-409 PABIANICKA (UP: FILIA UP ŁÓDŹ 007) (NUMERY: 138)
91-219 PABIANKA

Kody pocztowe w Łodzi91-439 PACANOWSKIEJ ZULI (NUMERY: OD 1 D.K.)
91-430 PACANOWSKIEJ ZULI (NUMERY: OD 2 D.K.)
93-530 PADEREWSKIEGO IGNACEGO (NUMERY: OD 1 DO 19)
93-509 PADEREWSKIEGO IGNACEGO (NUMERY: OD 2 DO 22)
93-025 PADEREWSKIEGO IGNACEGO (NUMERY: OD 24 D.K.)
93-523 PADEREWSKIEGO IGNACEGO (NUMERY: OD 33 DO 51)
91-478 PALMOWA
93-359 PAŁACOWA
91-348 PANCERNA
94-331 PANCERNIAKÓW
93-411 PANORAMICZNA
93-427 PAŃSKA
92-312 PAPIERNICZA
93-624 PAPROCIOWA
93-345 PARADNA (NUMERY: OD 2 DO 68)
93-360 PARADNA (NUMERY: OD 70 D.K.)
94-235 PARAFIALNA
92-629 PARANDOWSKIEGO JANA
91-141 PARCELACYJNA
90-554 PARK IM. PONIATOWSKIEGO JÓZEFA
91-140 PARK IM. ŻEROMSKIEGO STEFANA
90-329 PARK ŹRÓDLISKA
93-570 PARKOWA
92-304 PAROWOZOWA
94-223 PARTYZANTÓW
92-319 PARYSKA
91-362 PASIECZNA
93-434 PASJANSOWA
91-226 PASTELOWA
91-826 PASTERSKA
93-452 PATRIOTYCZNA
94-272 PATROLOWA
91-050 PAWIA
91-487 PAWILOŃSKA
93-402 PAWŁA
92-734 PEONIOWA
94-203 PERLA FELIKSA (NUMERY: OD 14 D.K.)
94-209 PERLA FELIKSA (NUMERY: OD 2 DO 12)
91-866 PERLICZA
94-248 PERŁOWA
93-015 PIASECZNA
94-003 PIASKI
91-529 PIASKOWA
91-221 PIASKOWIEC
93-562 PIASTA
92-413 PIASTA KOŁODZIEJA
93-229 PIECHALA MARIANA
92-438 PIECHOTY WYBRANIECKIEJ
94-275 PIECHURA
91-314 PIEKARSKA
92-003 PIENINY
92-115 PIENINY (SZPITAL) (NUMERY: OD 30 DO 30)
94-109 PIENISTA
91-867 PIERWIOSNKÓW
94-403 PIERWSZEGO KORPUSU PANCERNEGO WP
93-328 PIESZA
92-622 PIEŚNI RYCERSKIEJ
91-009 PIETRUSIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 18 D.K.)
91-074 PIETRUSIŃSKIEGO JANA (NUMERY: OD 2 DO 16)
93-558 PIĘKNA
91-161 PIĘTAKA STANISŁAWA
93-434 PIKOWA
90-231 PILARSKIEGO JÓZEFA
91-504 PILICZNA (NUMERY: OD 14 D.K.)
91-601 PILICZNA (NUMERY: OD 2 DO 12)
93-469 PILOTÓW
93-467 PILSKA
94-121 PIŁKARSKA
91-364 PIOŁUNOWA
94-218 PIONIERSKA (NUMERY: OD 12 D.K.)
94-224 PIONIERSKA (NUMERY: OD 2 DO 10)
90-926 PIOTRKOWSKA (NUMERY: 104)
90-406 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 1 DO 23)
90-004 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 100 DO 108)
90-007 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 110 DO 112)
90-430 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 113 DO 127)
90-006 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 114 DO 124)
90-062 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 126 DO 144)
90-434 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 129 DO 145)
90-269 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 14 DO 32)
90-063 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 146 DO 160)
90-440 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 147 DO 163)
90-368 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 162 DO 196)
90-447 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 165 DO 195)
90-451 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 197 DO 227)
90-369 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 198 DO 222)
90-270 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 2 DO 12)
90-360 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 224 DO 250)
90-456 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 229 DO 263)
90-410 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 25 DO 45)
90-361 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 252 DO 278)
90-457 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 265 DO 283)
93-034 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 280 D.K.)
93-004 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 285 DO 315)
93-035 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 317 D.K.)
90-265 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 34 DO 52)
90-413 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 47 DO 63)
90-105 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 54 DO 70)
90-422 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 65 DO 75)
90-102 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 72 DO 84)
90-423 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 77 DO 95)
90-103 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 86 DO 98)
90-425 PIOTRKOWSKA (NUMERY: OD 97 DO 111)
93-001 PIOTRKOWSKA (UP: ŁÓDŹ 007) (NUMERY: 311/313)
90-407 PIOTRKOWSKA (UP: ŁÓDŹ 008) (NUMERY: 17)
90-005 PIOTRKOWSKA (UP: ŁÓDŹ 049) (NUMERY: 104)
91-323 PIOTROWICZOWEJ MARII
90-254 PIRAMOWICZA GRZEGORZA
91-528 PIRYTOWA
94-281 PISANKOWA
92-119 PISARSKA
91-232 PISTACJOWA
91-003 PIWNA (NUMERY: OD 2 DO 22)
91-048 PIWNA (NUMERY: OD 24 D.K.)
93-222 PIWNIKA JANA PONUREGO
93-427 PIWOWARSKA
90-615 PL. BARLICKIEGO NORBERTA
90-921 PL. DĄBROWSKIEGO (NUMERY: 5)
90-250 PL. DĄBROWSKIEGO (UP: ŁÓDŹ 032) (NUMERY: 5)
91-030 PL. DMOWSKIEGO ROMANA
90-249 PL. GEN. DĄBROWSKIEGO HENRYKA
90-647 PL. GEN. HALLERA JÓZEFA
90-007 PL. KOMUNY PARYSKIEJ
91-444 PL. KOŚCIELNY
92-117 PL. KOŚCIUSZKI TADEUSZA
91-135 PL. MAŁOGOSKIE POLE
93-029 PL. NIEPODLEGŁOŚCI
91-054 PL. PIASTOWSKI
91-054 PL. PIONIERÓW
90-243 PL. POKOJU (NUMERY: OD 2 DO 2)
90-227 PL. POKOJU (NUMERY: OD 4 D.K.)
91-213 PL. POZNAŃSKIEGO CZERWCA
93-003 PL. REYMONTA WŁADYSŁAWA
92-441 PL. RYCERSKI
90-128 PL. SAŁACIŃSKIEGO BRONISŁAWA
91-498 PL. SŁONECZNY
91-415 PL. WOLNOŚCI
90-312 PL. ZWYCIĘSTWA (NUMERY: OD 2 DO 2)
90-047 PL. ZWYCIĘSTWA (NUMERY: OD 4 D.K.)
93-446 PLACOWA
91-226 PLANETARNA
91-104 PLANTOWA
91-101 PLANTOWA (UP: ŁÓDŹ 052) (NUMERY: 1 A)
93-428 PLASTYCZNA
91-762 PLATER EMILII (NUMERY: OD 10 D.K.)
91-748 PLATER EMILII (NUMERY: OD 2 DO 8)
91-601 PLATYNOWA
93-436 PLAŻOWA
93-430 PLENEROWA
91-156 PLONOWA
93-328 PŁASKA
94-223 PŁATOWCOWA
94-313 PŁK. JUSZCZAKIEWICZA STANISŁAWA KORNIKA
93-134 PŁOCKA
93-424 PŁOMIENNA
94-213 PŁUGOWA (NUMERY: OD 2 DO 18)
94-238 PŁUGOWA (NUMERY: OD 20 D.K.)
93-345 PŁYNNA
93-371 PŁYTKA
94-127 PŁYWACKA
91-464 POCZTOWA
91-364 PODBIAŁOWA
92-440 PODBIPIĘTY LONGINUSA
94-410 PODCHORĄŻYCH (NUMERY: OD 132 D.K.)
94-234 PODCHORĄŻYCH (NUMERY: OD 2 DO 130)
93-278 PODGÓRNA (NUMERY: OD 2 DO 34)
93-272 PODGÓRNA (NUMERY: OD 36 D.K.)
92-008 PODGÓRZE
93-224 PODHALAŃSKA
94-232 PODJAZDOWA
93-438 PODLASKA
91-496 PODLEŚNA
93-165 PODMIEJSKA
93-464 PODMOKŁA
91-437 PODRZECZNA (NUMERY: OD 1 DO 9)
91-006 PODRZECZNA (NUMERY: OD 2 D.K.)
93-430 PODWALE
91-054 PODWÓRZOWA
93-230 POETYCKA
91-478 POGODNA
90-745 POGONOWSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 1 DO 35)
90-746 POGONOWSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 2 DO 36)
90-618 POGONOWSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 38 DO 48)
90-619 POGONOWSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 50 DO 74)
90-569 POGONOWSKIEGO STEFANA (NUMERY: OD 76 D.K.)
93-458 POGORZEL
92-223 POGRANICZNA
91-323 POJEZIERSKA (NUMERY: OD 12 DO 24)
91-322 POJEZIERSKA (NUMERY: OD 2 DO 10)
91-328 POJEZIERSKA (NUMERY: OD 26 DO 32)
91-338 POJEZIERSKA (NUMERY: OD 34 DO 66)
91-341 POJEZIERSKA (NUMERY: OD 68 D.K.)
93-492 POKŁADOWA
93-403 POKOJOWA
91-024 POLA WINCENTEGO (NUMERY: OD 2 DO 18)
91-028 POLA WINCENTEGO (NUMERY: OD 20 D.K.)
93-465 POLARNA
93-439 POLESIE
93-371 POLICYJNA
91-328 POLNA
92-402 POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH
90-124 POLSKIEJ ORG. WOJSK. (UP: ŁÓDŹ 003) (NUMERY: 36/38)
90-135 POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ (NUMERY: OD 31 DO 31)
92-110 POŁONINY
92-774 POMARAŃCZOWA
92-783 POMIDOROWA
90-201 POMORSKA (NUMERY: OD 1 DO 9)
90-233 POMORSKA (NUMERY: OD 107 DO 121)
90-202 POMORSKA (NUMERY: OD 11 DO 29)
91-403 POMORSKA (NUMERY: OD 114 DO 136)
90-235 POMORSKA (NUMERY: OD 123 DO 139)
91-404 POMORSKA (NUMERY: OD 138 DO 166)
90-236 POMORSKA (NUMERY: OD 141 DO 185)
92-209 POMORSKA (NUMERY: OD 168 DO 200)
91-416 POMORSKA (NUMERY: OD 2 DO 20)
92-213 POMORSKA (NUMERY: OD 202 DO 234)
91-422 POMORSKA (NUMERY: OD 22 DO 28)
92-013 POMORSKA (NUMERY: OD 236 DO 294)
92-010 POMORSKA (NUMERY: OD 296 DO 340)
91-408 POMORSKA (NUMERY: OD 30 DO 64)
90-203 POMORSKA (NUMERY: OD 31 DO 47)
92-735 POMORSKA (NUMERY: OD 342 D.K.)
90-204 POMORSKA (NUMERY: OD 49 DO 59)
90-218 POMORSKA (NUMERY: OD 61 DO 65)
91-409 POMORSKA (NUMERY: OD 66 DO 92)
90-224 POMORSKA (NUMERY: OD 67 DO 89)
90-225 POMORSKA (NUMERY: OD 91 DO 105)
91-402 POMORSKA (NUMERY: OD 94 DO 112)
90-234 POMORSKA (UP: ŁÓDŹ 030) (NUMERY: 113)
94-230 PONIATOWSKIEGO JÓZEFA
94-334 PONTONOWA
91-045 POPIELA
92-735 POPIELARNIA
94-052 POPIEŁUSZKI JERZEGO (NUMERY: OD 2 DO 30)
94-053 POPIEŁUSZKI JERZEGO (NUMERY: OD 32 D.K.)
93-438 POPIOŁY
90-328 POPOWSKIEGO STANISŁAWA
93-014 POPRZECZNA
91-725 POPULARNA
91-404 PORANNA
92-609 PORAZIŃSKIEJ JANINY
91-604 PORFIROWA
92-210 PORONIŃSKA
93-467 PORTOWA
91-867 PORZECZKOWA
93-241 POSELSKA
93-347 POSTĘPOWA
93-426 POSUCHA
92-002 POTOKOWA
93-319 POTULNA
93-465 POWIATOWA
91-858 POWOJOWA (NUMERY: OD 2 DO 24)
91-867 POWOJOWA (NUMERY: OD 30 D.K.)
93-415 POWOLNA
92-111 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
91-043 POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH (NUME

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się