ExpressIlustrowany.pl - aktualności Łódź, wiadomości Łódź

Menu
Najfajniejsze przedszkola w Łodzi [zdjęcia]

Magdalena Jach

2016-06-06 12:37

2016-06-06 13:22

7 Komentarzy
Dodaj komentarz

Najfajniejsze przedszkola w Łodzi [zdjęcia]

Magdalena Jach

2016-06-06 12:37

Zakończyliśmy zorganizowany po raz pierwszy przez redakcję „Expressu Ilustrowanego” plebiscyt na najfajniejszą szkołę podstawową, przedszkole i żłobek w każdej dzielnicy Łodzi. Wzięły w nim udział zarówno placówki prowadzone przez miasto, jak i inne instytucje.
 • Przedszkole Miejskie nr 55
 • Przedszkole Miejskie nr 55
 • Przedszkole Miejskie nr 55
 • Przedszkole Miejskie nr 55
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 83
 • Przedszkole Miejskie nr 84
 • Przedszkole Miejskie nr 84
 • Przedszkole Miejskie nr 84
 • Przedszkole Miejskie nr 84
 • Przedszkole Miejskie nr 84
 • Przedszkole Miejskie nr 84
 • Przedszkole Miejskie nr 84
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Przedszkole Miejskie nr 86
 • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce”
 • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce”
 • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce”
 • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce”
O tym, które z nich zdobyły tytuły najfajniejszych zadecydowali nasi czytelnicy w głosowaniu internetowym i SMS-owym. Wygrały szkoły, przedszkola i żłobki, które zebrały najwięcej punktów. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać miejsca, gdzie najmłodsi łodzianie bawią się, rozwijają umiejętności i pasje, uczą się, są bezpieczni, radośni, poznają przyjaciół. Doceniamy nauczycieli i cały sztab ludzi, którym rodzice powierzają swoje skarby na pierwsze lata edukacji. Wszystkim bardzo fajnym uczestnikom plebiscytu gratulujemy, życzymy sukcesów i serdecznie dziękujemy!

Zaprezentowaliśmy już najfajniejsze szkoły, dziś przedstawiamy zwycięskie przedszkola. W sobotę, 11 czerwca natomiast pokażemy najfajniejsze żłobki.
Przedszkole Miejskie nr 55. Dla czego nasze przedszkole jest fajne?

Bo podążamy za dzieckiem, jego potrzebami i oczekiwaniami. Największą radość sprawia nam kiedy dziecko nie chce od nas wyjść, zwraca rodzicom uwagę, że zbyt wcześnie po nie przyszli. Bardzo cieszymy się z udziału całych rodzin w życiu przedszkola: wspólnym przygotowaniu przedstawień dla dzieci, przyrządzaniu zdrowych posiłków, wyplataniu ozdób z papierowej wikliny, tworzeniu toreb z surowców eko, pobudzania zmysłów w warsztatach sensoplastycznych ( kiedy art. spożywcze stają się tworzywem plastycznym). Bardzo ważnymi osobami są dla nas babcie i dziadkowie naszych pociech, którzy swą aktywnością, doświadczeniem i zaangażowaniem wzbogacają życie przedszkola, są drogowskazem w świecie wartości i miłości.
Zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu dzieci do radzenia sobie w przyszłości. Ważna jest wiedza przydatna w szkole ale staramy się zadbać o dzieci w jeszcze dłuższej perspektywie. Możemy tylko przypuszczać jaki będzie świat za 20 lat lecz pewności nie mamy. Dla tego w edukacji stawiamy na zdolności uniwersalne: samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy. Są to filary edukacji wg koncepcji planu daltońskiego, a o wysokiej jakości realizacji tych założeń świadczy Certyfikat, pierwszego i jedynego w Łodzi, Przedszkola Daltońskiego.
Spoiwem, który łączy wszystkie nasze starania jest niepowtarzalny klimat przedszkola , który bierze się stąd, że praca jest naszą pasją i dobrze się wszyscy ze sobą czujemy.

***
Przedszkole Miejskie nr 83 w Łodzi, 92-328 Łódź ul. Zbiorcza 3
Przedszkole prowadzi swoją działalność od 1960 roku, zlokalizowane jest na osiedlu Stary – Widzew. Nasze przedszkole położone jest blisko jednego z większych skrzyżowań w mieście (skrzyżowanie Marszałków), co sprawia, że posiadamy bardzo dobre połączenia środkami komunikacji miejskiej.
Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Cztery sale zabaw są wielofunkcyjne, duże, jasne, kolorowe dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Budynek przedszkolny położony jest wśród bloków mieszkalnych, posiada duży ogród z bogatym drzewostanem.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 600 – 1700. Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom. Dbamy o życzliwą atmosferę - co widać w wynikach plebiscytu.
Szczycimy się tym, że często stwarzamy bliską dziecku domową atmosferę. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Dostrzegamy indywidualne potrzeby dziecka i wspieramy jego wszechstronny rozwój podążając za nim. Zapewniamy warunki do osiągnięcia wysokiego poziomu dojrzałości szkolnej realizując programy własne, innowacje, prowadząc liczne, bezpłatne zajęcia dodatkowe (terapia, arteterapia, tańce, plastyka, gimnastyka korekcyjna, manualne) oraz podejmując zintegrowane działania z pobliskimi szkołami podstawowymi, przedszkolami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, biblioteką rejonową, domem kultury. Bardzo ważna jest współpraca przedszkola z rodzicami, która przebiega w atmosferze zaufania i poszanowania, podążająca w kierunku ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Z dużym szacunkiem i otwartością podchodzimy do każdego rodzica i jego oczekiwań. Szczególne znaczenie ma dla naszej społeczności edukacja: regionalna i ekologiczna w ramach, których aktywnie działamy: wdrażamy ogólnopolskie programy edukacyjno – profilaktyczne, włączmy się w akcje ekologiczne, realizujemy założenia programu własnego edukacji regionalnej. Informacje bieżące o naszej pracy z dziećmi umieszczamy na prowadzonej stronie internetowej http://www.pm83lodz.wikom.pl/.
Pragniemy podziękować wszystkim naszym sympatykom. Dzięki ich zaangażowaniu zdobyliśmy laur Najsympatyczniejszego Przedszkola w plebiscycie Expressu Ilustrowanego. To wspaniała nagroda dla naszej przedszkolnej społeczności. Wspaniałe dzieci, wspaniali rodzice, wspaniały personel.


***
Przedszkole Miejskie Nr 84
90-133 Łódź
ul. Wierzbowa 40

strona internetowa: www.pm84lodz.wikom.pl

Nasze przedszkole jest kameralne, małe, dwuoddziałowe, mieści się w centrum miasta. Kierujemy się w nim mottem: „Szczęśliwe dziecko – to w przyszłości szczęśliwy dorosły”. Profilem pracy przedszkola jest promocja zdrowia i edukacja ekologiczna. Placówka od 2009r. należy do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Atutem przedszkola jest duży, zadbany ogród. W ubiegłym roku, dzięki dotacji
z WFOŚiGW w Łodzi powstała w części ogrodu ciekawa ścieżka dydaktyczna.
Stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości nauczyciele stosują w pracy wiele nowatorskich metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka min. elementy Planu Daltońskiego, praca z tablicą interaktywną. Przedszkole jest miejscem,
w którym dziecko odkrywa i rozwija swoje zdolności, poznaje otoczenie społeczne, podejmuje pierwsze samodzielne decyzje. Współpracujemy
z okolicznymi przedszkolami, szkołami oraz biblioteką. Placówka bierze udział w wielu ciekawych programach i projektach min.:
1. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków Akademia Aquafresh.
2. Program Kubusiowi Przyjaciele Natury.
3. Program edukacyjny „ Mamo, tato wolę wodę”.
4. Kampania czytania Fundacji „ ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”.
5. Projekt Akademia Zdrowego Przedszkolaka.
6. Program przedszkolnej kampanii antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”.
Rodzice chętnie uczestniczą w życiu przedszkola: pomagają w uroczystościach
i spotkaniach np. z okazji Pasowania na Przedszkolaka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny. Dzięki rodzicom i sponsorom systematycznie doposażana jest baza dydaktyczna, a także możliwy był remont i malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola.


***
Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi mieści się w krajobrazowo – rekreacyjnej części miasta tzw. „Rudzie Pabianickiej”. Otoczone jest ogrodem, w którym znajdują się duże piaskownice i sprzęt rekreacyjny do zabaw na powietrzu. Przedszkole Miejskie nr 86 jest placówką 3-oddziałową z trzema salami dydaktycznymi, wyposażonymi w różne pomoce dydaktyczne oraz kąciki zainteresowań dostosowane do wieku dziecka. Przedszkole posiada bogate zaplecze multimedialne. Sale wyposażone są w zestawy komputerowe, tablice multimedialne, sieć WI-FI.
Od zawsze priorytetem działania placówki jest dobro dziecka. Każdego dnia dokładamy starań, aby dzieci czuły się tu jak w domu. Chcemy zapewnić dzieciom bezpieczne dorastanie i umożliwić im wszechstronny rozwój, tak, aby wchodząc w szkolny etap życia były do niego dobrze przygotowane. Stawiamy na twórczość i kreatywność dzieci. Otwieramy je na świat i uczymy optymizmu. Prowadzimy naukę 2 języków obcych (angielskiego oraz francuskiego). Od kilku lat wdrażamy i realizujemy projekty kształtujące świadomość ekologiczną dzieci, jak i rodziców a także współpracujemy z WFOŚ i GW. Dzięki jednemu z projektów powstała Sala Doświadczania Światła w której prowadzone są zajęcia terapeutyczne, badawcze i relaksacyjne oraz zabawy z elementami integracji sensorycznej. Pozyskane środki finansowe z WFOŚ i GW przeznaczamy na realizacje całorocznych programów i projektów ekologiczno-przyrodniczych (pomoce dydaktyczne, wycieczki, warsztaty edukacyjne).
Jednym z głównych założeń przedszkola jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci. W tym celu wprowadzane są wspierające programy profilaktyczne zdrowia emocjonalnego i bezpieczeństwa małego dziecka. Przedszkole zapewnia dzieciom udział w wielu różnych wycieczkach pieszych i autokarowych, spotkaniach baletowych, cyklicznych comiesięcznych przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych i spotkaniach z muzyką. Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych.
Przedszkole Miejskie nr 86 jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. W związku z tym przedsięwzięciem wychowankowie przedszkola niejednokrotnie prezentowali swoje talenty i umiejętności przed władzami miasta Łodzi miedzy innymi przed Panią Prezydent Hanna Zdanowską. Przedszkole prężnie działa w zakresie poszerzania współpracy między placówkami poprzez realizację międzynarodowych projektów E-Twining.
Ogromnym atutem przedszkola jest doskonała współpraca z Rodzicami, czego dowodem są liczne pikniki rodzinne, wspólne grillowanie, przedstawienia teatralne dla dzieci gdzie aktorami są rodzice. Właśnie dzięki rodzicom dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola oraz absolwentom a także kadrze pedagogicznej nasze Przedszkole zostało wyróżnione w plebiscycie Expressu Ilustrowanego tytułem „Najfajniejszej placówki przedszkolnej dzielnicy Łódź –Górna”.***
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Serce” przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pomocy „Słyszę Serce” w Łodzi na Bałutach, to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie, gdzie dba się o ich całościowy rozwój w ciepłej i radosnej atmosferze.
Przedszkole znajduje się w pięknym przedwojennym budynku na Bałutach zwanym Berlinek. Dzięki temu dzieci korzystają z naturalnego światła i świeżego powietrza zamiast siedzieć w klimatyzowanych salach bez otwieranych okien co negatywnie wpływa na ich zdrowie.
Mamy bardzo duży, zielony ogród (400m2), na którym znajduje się również nasz własny plac zabaw. Wokoło zieleń, zieleń, zieleń.....
Zapewniamy warunki, umożliwiające kształtowanie u dzieci takich cech jak pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz umiejętność korzystania ze swojego potencjału. Nie jesteśmy kolejnym przedszkolem z przeładowanym programem, gdzie dzieci mają narzucone zajęcia dodatkowe przez cały dzień. Codziennie wychodzimy na dwór. Aktywność fizyczna oraz pobyt na świeżym powietrzu są bardzo ważnym elementem życia naszych dzieci. Mają one kluczowy wpływ na ich rozwój umysłowy i emocjonalny.
Nie patrzymy na wszystkie dzieci przez jeden szablon, lecz na każde z osobna jako indywidualnego, niezależnego i wyjątkowego człowieka. Nie wskazujemy dzieciom kierunku, lecz pozwalamy im wyznaczyć własną ścieżkę i z naszym wsparciem podążać nią według własnego rytmu. Nie narzucamy, a słuchamy potrzeb. Nie nauczamy, lecz inspirujemy do uczenia się. Nie wymagamy, lecz dajemy przykład.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Nie są we wszystkim wyręczane, same nakrywają do stołu i przygotowują część posiłków od najmłodszych lat. Dla dzieci to nic trudnego, to my, dorośli, ograniczamy możliwości dzieci brakiem wiary w to, że podołają.
Nasi pedagodzy wspierają je na drodze do osiągnięcia samodzielności. Przedszkolaki uczą się same ubierać, nalewać sobie wody czy sprzątać po posiłku. Nasi nauczyciele to kreatywni pedagodzy, posiadający wysokie kwalifikacje, doświadczenie, zaangażowanie oraz pasję nauczania. Swoją pracę opierają na dialogu z rodzicami, którzy pełnią bardzo ważną rolę w codziennym życiu naszej instytucji.
Nasza placówka jest prywatnym przedszkolem integracyjnym. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności zapewniamy opiekę dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb (terapia psychologiczna, logopedyczna, SI, itd.) dbając jednocześnie aby w pełni brały udział w życiu przedszkolnym.

A czym tak naprawdę się wyróżniamy???/

*doskonała lokalizacja, wśród zieleni, w cichej okolicy,
* przestronne sale;
*profesjonalna opieka specjalistów;
*stała opieka psychologa i logopedy;
*co najmniej dwie opiekunki na każdą grupę;
* bardzo małe grupy (około 7 dzieci);
*duży, słoneczny, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, z własnymi jabłonkami, śliwami i orzechem,
*w ramach szerokiej oferty zajęć dodatkowych zapewniamy Twojemu Dziecku poznanie i rozwijanie własnych talentów i umiejętności (rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, zajęcia teatralne,Akademia Malucha itp.).
*wykorzystujemy pomysłowe, oryginalne, kształcące pomoce rozwojowe;
*z naszą pomocą Twoje Dziecko nie stanie się ideałem, lecz osiągnie optimum swoich możliwości;
*nasi nauczyciele pomagają, lecz nie wyręczają;
*zapewniamy poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rytmu;
*pamiętamy, że Twoje Dziecko lubi eksperymentować.


EURO 2016: KIEDY I Z KIM ZAGRAJĄ POLACY? O KTÓREJ MECZE POLSKIEJ KADRY [TERMINARZ]


POLSKA LITWA 2016 KIEDY? O KTÓREJ GODZINIE? GDZIE W TV?MECZ TOWARZYSKI POLSKA LITWA

Jak zmniejszyć zużycie paliwa?
Czytaj także w Expressie Ilustrowanym:
ŻYCZENIA URODZINOWE. KRÓTKIE, ŚMIESZNE ŻYCZENIA URODZINOWE SMS
ŻYCZENIA IMIENINOWE, KRÓTKIE ŻYCZENIA IMIENINOWE, WIERSZYKI IMIENINOWE, SMS IMIENINY
WIERSZYKI NA ZAKOŃCZENIE ROKU, WIERSZYKI DLA NAUCZYCIELI
CIASTO Z TRUSKAWKAMI PRZEPIS. SZYBKI I PROSTY PRZEPIS NA CIASTO Z TRUSKAWKAMI

ZOBACZ TEŻ FILM - Małpka stawia pierwsze kroki (autor xnews/STORYFUL)


Komentarze

(7)
Sortuj komentarze: zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

Playschool

+6 / -6

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Hanna (gość)  •

Dla mnie najfajniejszym przedszkole w Łodzi jest Playschool. Przedszkole daje dzieciom duże możliwości, nie tylko pod względem jezykowym.
Pozostałe przedszkola też ok, ale takich warunków jak w Playschool nie ma nigdzie indziej.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Przedszkole

+8 / -6

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

KoffiOli (gość)  •

My postawiliśmy jednak na niepubliczne przedszkole - Albercik. Ale jestem zadowolona, czesne nie jest wysokie a za obiady płaci się tylko wtedy gdy dziecko jest w przedszkolu. Zajęc dużo dodatkowych, fajnie prowadzone. :) Dzieci tez chodza i widać ze sa zadowolone, nie ma placzu i lamentu ze musza zostac. Na ich stronie sa opisane metody i duzo zdjec http://przedszkolealbercik.com.pl/ ja uwazam ze warto

odpowiedzi (0)

skomentuj

Niewiarygodne

+8 / -5

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

sceptyk (gość)  •

Żeby ocenić, które przedszkole jest najlepsze to należy w każdym przedszkolu umieścić swoje dziecko. W przeciwnym razie taki plebiscyt jest fikcją.

odpowiedzi (0)

skomentuj

nowoczesne dziennikarstwo

+8 / -6

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

agnes (gość)  •

,,Najfajniejsze" - żenujący poziom językowy pomysłodawcy tego tytułu... Nawet rozumiem, czemu się nie podpisał. Sugeruję korepetycje!

odpowiedzi (0)

skomentuj

tu nie chodzi o "najlepsze przedszkola"

+8 / -5

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

pisss (gość)  •

ale albo zbliża sie konkurs na stanowisko dyrektorki i zabiegają one w ten sposób o to by wygrać ten konkurs dzięki tej "akcji" ,albo nowe "ambitne" dyrektorki szukają poklasku w urzędzie by ich protektorzy mieli powody do utrzymania swoich protegowanych na stanowiskach. a że przy okazji na te "smsy z poparciem" pójdzie cała kasa z "komitetu rodzicielskiego" bo załoga musi smsowac a nie robi tego za swoje i że pójdzie cała nagromadzona lewa kasa przedszkola by spełnić ambicje "dyrektorki" to nikogo nie wzrusza :-)
jaką korzyść z tego wszystkiego będą miały dzieci i załoga przedszkola ???

odpowiedzi (0)

skomentuj

Ściema z reklamami

+10 / -8

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

??? (gość)  •

Trochę mizeria w prównaniu z podstawówkami, najlepsze przedszkola?? nie ma tu najlepszych!!! te które wygrały plebiscyt...

skomentuj

miały wiecej lewej kasy na smsy :-)

+8 / -7

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

ii (gość)  •

a pracownicy musieli się nasmsowac w pracy...

odpowiedzi (0)

skomentuj